logo FES

 

Ruch feministyczny a kwestia socjalna

Warszawskie DebatyFundacja im. Friedricha Eberta we współpracy z Fundacją ICRA serdecznie zapraszają na XXVI seminarium w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej:

"Ruch feministyczny a kwestia socjalna"

Czas: Wtorek, 30 Maja 2017, godzina 18.00
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Sienna ul. Sienna 73, Warszawa (budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)
Panelistki/Paneliści:
Elżbieta Korolczuk
Julia Kubisa
Dorota Szelewa
Michał Polakowski, Fundacja ICRA i UEP
Zgłoszenie udziału prosimy kierować na adres: seminaria@icra.pl do 29 maja 2017 r.

link zaproszenie

Niemcy i Polska w UE
Pomiędzy Europą w bezruchu i Europą dwóch prędkości

Niemcy i Polska w UE
Pomiędzy Europą w bezruchu i Europą dwóch prędkości
23 maja 2017, godz. 17:45
Biuro Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce
ul. Podwale 11, Warszawa
Wydarzenie organizowane przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz
Fundację im. Friedricha Eberta

Przed długi czas stosunki polsko-niemieckie postrzegane były jako motor europejskiej integracji. Jednakże od końca 2015 r., kiedy to niemiecki rząd zdecydował o otwarciu granic dla uchodźców z Syrii, a w Polsce do władzy po wygranych wyborach parlamentarnych doszło Prawo i Sprawiedliwość, polsko - niemieckie stosunki ochłodziły się. W miejsce wspólnych inicjatyw po obu stronach Odry pojawiły się wzajemne pretensje o brak solidarności i zrozumienia. Eksperci spekulują, że zwycięstwo Emanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji doprowadzi do wzmocnienia integracji Eurostrefy. Podczas gdy zwolennicy spodziewają się nowych impulsów integracyjnych, kraje nienależące do strefy Euro obawiają się powstania Europy dwóch prędkości.     
Wspólnie z Panelistami chcemy zastanowić się nad rolą Polski i Niemiec w Europie oraz nad przyszłością Unii Europejskiej.
17.45    Rejestracja
18.00    Powitanie: Roland Feicht, Dyrektor Biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce
Wystąpienie wprowadzające: Jens Geier, Poseł do Parlamentu Europejskiego,  S&D
Debata:

  • Jens Geier, Poseł do Parlamentu Europejskiego,  S&D
  • Bogusław Liberadzki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

Moderacja:
Karolina Zioło-Pużuk, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Podczas wydarzenia zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko - niemieckie.
R.S.V.P.: E-Mail: biuro@feswar.org.pl
Zdjęcie: Nicolas Raymond /Freestock.ca (CC BY 3.0) http://freestock.ca/flags_maps_g80-european_union_grunge_flag_p1027.html

Feministyczne spojrzenia na militaryzm

Wraz z Polskim Towarzystwem Genderowym, Instytutem Kultury Polskiej UW i Ośrodkiem Studiów Amerykańskich UW serdecznie zapraszamy na konferencję "Feministyczne spojrzenia na militaryzm", która odbędzie się 29 maja (poniedziałek) w godzinach 15.45-19.30 w Instytucie Kultury Polskiej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Po zakończeniu II wojny światowej i końcu zimnej choć większość krajów w Europie zachowała stałe wojska, społeczna rola wojska i jego obecość w sferze cywilnej istotnie osłabły. Schyłek klasycznego militaryzmu połączony z demokratycznymi zmianami w krajach post-komunistycznych napełniły wielu optymizmem co do przyszłości pokoju w Europie czasu "końca historii". Badaczki feministyczne były dużo bardziej sceptyczne co do perspektyw trwałego pokoju i demilitaryzacji. Mając bardziej mikrosocjologiczne spojrzenie na militaryzację, którą postrzegały jako proces przemieniający ludzi i rzeczy, feministki pozostały uważne na subtelne przejawy militaryzmu w czasie pokoju. Ostrzegały też, że trwałość innych form przemocy strukturalnej sprawia, że uśpiony militaryzm może powrócić. W Europie Środkowej po konflikcie ukraińskim i kryzysie uchodźczym, gdzie obserwujemy dziś wzrost wydatków na wojsko, militaryzację granic, eksplozję pamięci II wojny światowej i wzrost sektora paramilitarnego, te dyskusje są szczególnie istotne. Czerpiąc z socjologicznej tradycji niewartościującego definiowania militaryzmu jako modelu organizacji społecznej cechującej się penetracją sfery społecznej przez sferę militarną, jednodniowe wydarzenie przybliży polskiej publiczności feministyczne dyskusje nad militaryzmem, wojnami i ich pamięcią.

PROGRAM

15:30 - 15:45 pm / Powitalna kawa
15.45 - 16.00 pm / Otwarcie wydarzenia przez organizatorów
16.00 - 17.30 / Remilitaryzacja Europy? Feministyczne ujęcia

Ayşe Gül Altinay, Uniwersytet Sabanci
Militarism, Feminism, and Academia: Challenges of Demilitarizing Scholarship
Andrea Pető, Uniwersytet Środkowoeuropejski
Gendering the History of the 1956 Hungarian Revolution: Militarism Pacified
Moderacja: Weronika Grzebalska, Polska Akademia Nauk

17.30 - 18.00 / Przerwa kawowa

18.00 - 19.30 / Dyskusja o książce Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence (red. Ayşe Gül Altinay i Andrea Pető, Routledge, 2016)
Ayşe Gül Altinay, Uniwersytet Sabanci
Andrea Pető, Uniwersytet Środkowoeuropejski
Dobrochna Kałwa, Uniwersytet Warszawski
Sarah Sigmund, Uniwersytet Heinricha Heinego
Moderacja: Karolina Krasuska, Uniwersytet Warszawski
Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski

Co młodzi zawdzięczają Europie?
Co Europa może zawdzięczać młodym?

12 05.2017

Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Friedricha Eberta i Instytut Europeistyki UW zapraszają na debatę

Co młodzi zawdzięczają Europie?
Co Europa może zawdzięczać młodym?

12 maja 2017 r. (piątek), g. 13.00-15.00
Centrum Konferencyjne Zielna, sala Warszawa, ul. Zielna 37, Warszawa

Zapraszamy na prezentację wyników unikatowego badania ISP na temat tego, co młodzi Polacy, Niemcy, Austriacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy myślą o Europie.
Jak pokazują wyniki, młodzi zdecydowanie popierają członkostwo w Unii Europejskiej. Jednocześnie to właśnie młodzi wydają się najbardziej podatni na populizm i radykalizm. To właśnie młodzi częściej głosują na partie antyeuropejskie, a frekwencja (szczególnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego) jest w tej grupie najniższa.
Unia jest z kolei krytykowana za nieadekwatną odpowiedź na problemy młodych, których sytuacja na rynku pracy, szczególnie w Europie Zachodniej, jest często dramatyczna.
Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się:
- Czego młodzi ludzie oczekują od Unii Europejskiej?
- Jak zarażać młodzież wiarą w ideę europejskości?
- Czy Unia pamięta o młodych?
- A może to właśnie młodzi uratują Europę?

Zapraszamy na kolejną debatę!

Maraton idei
Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych - prezentacja wyników badania ISP
Klaudia Wackerman, studentka stosunków międzynarodowych UW, absolwentka Akademii Demokracji Socjalnej
Krystyna Łybacka, István Ujhelyi (Węgry), Posłowie do Parlamentu Europejskiego - wystąpienia wideo

Debata
Róża Thun, Parlament Europejski (do potwierdzenia)
Marzenna Guz-Vetter, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Damian Syjczak, Federacja Młodych Socjaldemokratów, absolwent Akademii Demokracji Socjalnej
Veszna Wessenauer, Political Capital (Węgry)
Moderacja: Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych

Debata odbędzie się w języku polskim i angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

link rejestracja

Debata organizowana w ramach projektu "Pytania o Europę", w którym dzięki wsparciu Parlamentu Europejskiego i Fundacji im. Friedricha Eberta, Instytut Spraw Publicznych stara się inicjować debatę publiczną w tematach ważnych dla Europy i dyskutowanych przez Parlament Europejski oraz przybliżać Polakom tę instytucję.

Niemcy przed wyborami

11 05 2017

Konferencja panelowa
Niemcy przed wyborami

11 maja 2017, 17:30 godz., Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
Wydarzenie Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji im. Heinricha Bölla,
Fundacji im. Friedricha Eberta i Fundacji im. Róży Luksemburg
17.30 godz.      Rejestracja
18.00 godz.       Otwarcie: Cornelius Ochmann, dyrektor zarządzający, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Powitanie: Rolf Nikel, Ambasador Niemiec w Polsce (tbc) - Niemieckie wybory i współpraca polsko-niemiecka
Paneliści:

  • Dietmar Nietan, członek Bundestagu, SPD
  • Thomas Nord, członek Bundestagu, die Linke
  • Martin Patzelt, członek Bundestagu, CDU/CSU
  • Manuel Sarrazin, członek Bundestagu, Sojusz 90/Zieloni

Prowadzenie:
Kaja Puto, Korporacja Ha!art oraz Agnieszka Rybińska, wPolityce.pl

Debata odbędzie się w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym.
R.S.V.P.: E-Mail: arend.mueller@fwpn.org.pl 

link program

Pionierskie osiągnięcia w zakresie polityki społecznej bez podstaw go-spodarczych?

C

Pod koniec kwietnia Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowała we współpracy z fundacją ICRA już 25. edycję seminarium z cyklu Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej. Około dwadzieściorga eskpertów i ekspertek oraz praktyków i praktyczek zebrało się w Warszawie, aby odbyć dyskusję na temat relacji między polityką gospodarczą a społeczną w Polsce. W imieniu strony eksperckiej głos zabrali ekonomistka Zofia Łapniewska z Glasgow Caledonian University oraz Rafał Woś, publicysta i dziennikarz tygodnika "Polityka". Oboje skoncetrowali się na polityce gospodarczej i społecznej obecnej partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość (PiS).
link więcej informacji

Akademia Demokracji Socjalnej

ADS

W połowie marca 2017 zakończyła się pierwsza edycja Akademii Demokracji Socjalnej. Dyplomy jej ukończenia otrzymało 25 uczestniczek i uczestników reprezentujących lewicowe ruchy polityczne, organizacje pozarządowe i związki zawodowe. Na ADS złożyło się pięć modułów szkoleniowych. Zaczęliśmy we wrześniu od spotkania poświęconego podstawowym wartościom demokracji socjalnej, w listopadzie 2016 roku skupiliśmy się na polityce społecznej i ekonomii, w styczniu 2017 na polityce zagranicznej i integracji europejskiej, w lutym rozmawialiśmy o demokracji i partiach politycznych, aż w końcu w marcu o ruchach społecznych i związkach zawodowych.

Obok FES w projekt zaangażowanych jest sześć naszych organizacji partnerskich (w kolejności współpracy przy organizacji wymienionych wyżej modułów ADS): Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a, Fundacja ICRA, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Global.Lab, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz Krytyka Polityczna.

Oprócz wzbogacenia swojej wiedzy w wyżej wymienionych tematach, uczestnicy i uczestniczki mieli też okazję wziąć udział w programie warsztatów z umiejętności miękkich: komunikacji, wystąpień publicznych, przywództwa i współpracy. Za tę część ADS oraz całościowy nadzór metodologiczny odpowiadała Małgorzata Borowska ze Szkoły Liderów. Zjazdy ADS wypełnione były bardzo intensywnym programem od piątkowego popołudnia aż po popołudnie w niedzielę. Uczestniczki i uczestnicy słuchali wykładów, brali udział w warsztatach z praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, oraz w spotkaniach z ciekawymi, a jak się okazało dla niektórych również kontrowersyjnymi, postaciami ze świata nauki, mediów i polityki. FES wraz z partnerami planuje przygotowanie programu dla absolwentów ADS, by mogli oni rozwijać wiedzę i umiejętności i mieli więcej okazji przekazywać je dalej. W rękach ich samych będzie leżeć podtrzymywanie znajomości i przyjaźni zadzierzgniętych podczas wspólnej pracy. Już wkrótce zaczynamy planować drugą edycję ADS, która rozpocznie się w trzeci weekend września 2017.

Manipulacja/Dezinformacja/Mistyfikacja
Jak walczyć z rosyjską propagandą w Europie?

24 03 2017

Instytut Spraw Publicznych i Fundacja im. Friedricha Eberta zapraszają na debatę

Manipulacja/Dezinformacja/Mistyfikacja
Jak walczyć z rosyjską propagandą w Europie?

24 marca 2017 r. (piątek), g. 13.00-15.00
Centrum Konferencyjne Zielna, sala Europa, ul. Zielna 37, Warszawa

REJESTRACJA

Fabryki trolli, rosyjskojęzyczne media i zielone ludziki. Rosyjska machina propagandowa pracuje na najwyższych obrotach, tworząc alternatywną rzeczywistość. Rezultaty są imponujące: propaganda rosyjska stworzyła równoległą wersję tego co wydarzyło się podczas Euromajdanu (faszyści przejęli władzę), konfliktu na Donbasie (wewnętrzny konflikt ukraiński) oraz wojny w Syrii (Amerykanie wspierają ISIS, aby pozbyć się prezydenta Asada).
Kolejny cel to destabilizacja sytuacji wewnętrznej w państwach Zachodu. Próby wpływania na wybory prezydenckie w USA potwierdził raport CIA. Kolejne takie próby będziemy obserwować przy okazji tegorocznych wyborów w Holandii, Francji i Niemczech.
Przed działaniami Kremla ostrzega w specjalnej rezolucji Parlament Europejski. Jak zatem Unia powinna odpowiedzieć na rosyjską kampanię dezinformacji, wzbudzania poczucia zagrożenia i niepewności oraz wywoływanie podziałów w UE?

Zapraszamy na kolejną debatę o Europie!

W Maratonie idei nasi goście opowiedzą
Łukasz Wenerski (Instytut Spraw Publicznych) - o głównych narracjach rosyjskiej propagandy w Polsce
Mateusz Bajek (Global.Lab) - o rosyjskich fabrykach trolli

W panelu dyskusyjnym wezmą udział
Grigorij Mesežnikov, Instytut Spraw Publicznych w Bratysławie
Anton Shekhovtsov, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, autor bloga anton-shekhovtsov.blogspot.com 
Anastasia Sergeeva, freerussia.eu
Moderacja: Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM

Debata odbędzie się w języku polskim i angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

CETA i TTiP
Liberalizacja stosunków handlowych.
Szansa czy zagrożenie?

29 03 2017

W Polsce temat TTIP i CETA pozostaje na uboczu debaty publicznej.
W związku z tym pragniemy przedyskutować, na ile liberalizacja umów handlowych pomiędzy Ameryką a Europą stanowi szanse, a na ile zagrożenie dla naszej gospodarki? Czy stracą na niej polscy pracownicy, rolnictwo i przemysł?

Co z ochroną konsumentów, ich zdrowia oraz danych osobowych?

Jakie znaczenie będą miały nowe regulacje odnośnie do sporów pomiędzy korporacjami a państwami?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć Państwu podczas dyskusji panelowej organizowanej przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

Zapraszamy we środę 29 marca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach.

Szczegółowy program w zaproszeniu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 27 marca na adres centrum@cid.org.pl

link zaproszenie

Pytania o Europę: Jak przewietrzyć miasta? Polska, Niemcy i Szwecja wobec smogu.

09 02 2017

9 lutego w Warszawie odbyła się kolejna debata z cyklu Pytania o Europę: "Jak przewietrzyć miasta? Polska, Niemcy i Szwecja wobec smogu". Według Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 najbardziej dotkniętych smogiem miast w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. W niektórych z nich normy zanieczyszczenia powietrza wielokrotnie przekraczają poziom alarmowy.
link więcej informacji

Jak przezwyciężyć fałszywe podziały.
Konsensus neoliberalny vs. prawicowy populizm - wyzwania dla ruchów feministycznych i lewicowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Fundacja im. Friedricha Eberta serdecznie zaprasza na konferencję: "Jak przezwyciężyć fałszywe podziały. Konsensus neoliberalny vs. prawicowy populizm - wyzwania dla ruchów feministycznych i lewicowych w Europie Środkowo-Wschodniej", która odbędzie się 13 lutego (poniedziałek) w godzinach 16.00 - 20.00 w Sali konferencyjnej Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Koszykowa 26/28.
Co mogą wnieść feministki do krytycznej dyskusji o neoliberalizmie i jego alternatywach? Na czym polega szczególna relacja między neoliberalizmem a feminizmem czy feminizmami w krajach postsocjalistycznych? Jak można promować ruch feministyczny, a jednocześnie krytykować neoliberalizm w krajach postsocjalistycznych, gdzie dyskurs neoliberalny w oczach wielu wciąż odgradza czasy wolności od komunistycznej przeszłości? Jakie jest znaczenie krytyki neoliberalizmu w kontekście aktualnych, przekraczających granice państw procesów politycznych, a zwłaszcza rosnącej siły prawicowego populizmu?  Jaką rolę odgrywają "czarne protesty"?
Serdecznie zapraszamy do dyskusji na wyżej wymienione tematy wraz z ekspertkami z Czech, Węgier i Polski. Punktem odniesienia będzie książka opublikowana niedawno przez FES: "Solidarity in Struggle. Feminist perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe" (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/12796.pdf ).

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego. Zainteresowanych opieką nad dziećmi prosimy o kontakt przed 6 lutego. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres biuro@feswar.org.pl do 9 lutego.
link program

Progresywna polityka zagraniczna - Lekcje z Aleppo

07 02 2017

Warszawa. 7 lutego odbyło się szóste seminarium z cyklu Progresywna polityka zagraniczna, współorganizowane przez Global.Lab oraz Fundację im. Friedricha Eberta pt.: "Lekcje z Aleppo". Podczas dyskusji prelegenci skupili się na problematyce odpowiedzialności Zachodu za przeciwdziałanie masowym naruszeniom praw człowieka.
link więcej informacji

Industrial Relations in Europe: Between Core and Peripheries

07 10 2017

link więcej informacji

Nowe analizy z cyklu Warszawskich Debat
Zapraszamy do lektury najnowszej analizy z cyklu Warszawskich Debat o Polityce Społecznej, które ukazują się po seminariach organizowanych wspólnie przez Fundację im. Friedricha Eberta i Fundację ICRA
linkAnaliza #18 zajmuje się polityką społeczną w okresie PRL.

Fundacja Centrum CSR opublikowała raport pt.
link "Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka"
.
Raport sporządzony przez Grzegorza Piskalskiego prezentuje rezultaty monitoringu społecznej odpowiedzialności 227 najważniejszych działających w Polsce przedsiębiorstw.

25 lat

1 czerwca 2015 r. warszawskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta obchodziło swoje 25. urodziny. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy również publikację "FES w kalejdoskopie historii. 25 lat warszawskiego biura". Miło nam Państwa poinformować, że dostępna jest ona również w wersji elektronicznej pod adresem www.fes25.eu.

F_Lassalle

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia link naszej strony poświęconej życiu i działalności Ferdynanda Lassalle'a, wrocławianina, założyciela niemieckiego ruchu socjaldemokratycznego. Dowiedzą się z niej Państwo również o historii tego ruchu i związkach polskiej i niemieckiej socjaldemokracji, ich punktach wspólnych, ale i różnicach i podziałach.

Holocousteducation

Zapraszamy do odwiedzenia naszej trójjęzycznej link strony internetowej (w językach niemieckim, polskim i angielskim) poświęconej konferencji upamiętniającej 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zgłady Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 1945 r. Spotkanie zorganizowała międzynarodówka edukacyjna we współpracy ze związkami zawodowymi edukacji z całego świata i Fundację im. Friedricha Eberta. Na stronie znajdą Państwo szczegółowe sprawozdanie z konferencji, nagrania wideo, zdjęcia i wiele więcej.


Nowe analizy z cyklu Warszawskich Debat
Zapraszamy do lektury najnowszej analizy z cyklu Warszawskich Debat o Polityce Społecznej, które ukazują się po seminariach organizowanych wspólnie przez Fundację im. Friedricha Eberta i Fundację ICRA. link Analiza #17 zajmuje się globalną polityką i sprawiedliwością społeczną.

Nowe analizy z cyklu Warszawskich Debat
Zapraszamy do lektury najnowszej analizy z cyklu Warszawskich Debat o Polityce Społecznej, które ukazują się po seminariach organizowanych wspólnie przez Fundację im. Friedricha Eberta i Fundację ICRA.link Analiza #16 poświęcona jest polityce społecznej rządu PO-PSL.

Eastern Partnership Revisited
Film dyskusji "Cierpliwość na wyczerpaniu? Relacje UE z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą" z dnia 13 października 2015 r. już jest dostępny link online

Publikacja: Eastern Partnership Revisited
Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Fundacja im. Stefana Batorego wspólnie opublikowały raport
link "Eastern Partnership Revisited. Associated Countries in Focus"
. Publikacja ta analizuje stan obecny oraz aktualne wyzwania w stosunkach między Unią Europejską i tymi państwami Partnerstwa Wschodniego, które w 2014 roku podpisały umowę stowarzyszeniową, czyli Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.


Niels Annen, poseł i członek Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, potwierdza w analizie FES pt. "Rosja" słuszność reakcji polityczno-dyplomatycznych i gospodarczych Zachodu na rosyjską agresję na Wschodnią Ukrainę. Mimo to, Rosja potrzebna jest Zachodowi do współzapobiegania nowym zagrożeniom na świecie. Odnowiony dialog, zaufanie i bezpieczeństwo są konieczne.
link więcej (w języku angielskim)

Przemyślenia na temat polityki wobec Rosji
Dr Karsten Voigt, polityk i ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych, analizuje w swoim artykule "Przemyślenia na temat polityki wobec Rosji" obecną sytuację międzynarodową, relacje Zachód - Rosja oraz możliwości współpracy Rosji, UE i USA m.in. w walce z terroryzmem.
link analiza

Europe in the Asian
Century

Eu in the Asiancentury
Jaką rolę odgrywać będzie Europa w "wieku Azji"? Odpowiedzi na to pytanie szukają autorzy publikacji "Europe in the Asian Century". Jest ona pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Friedricha Eberta, Fundację demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej oraz warszawskie biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).
link publikacja

Nowe analizy z cyklu Warszawskich Debat
Zapraszamy do lektury najnowszych analiz z cyklu Warszawskich Debat o Polityce Społecznej, które ukazują się po seminariach organizowanych wspólnie przez Fundację im. Friedricha Eberta i Fundację ICRA. link Analiza #13 poświęcona jest polityce rodzinnej, natomiast
link Analiza #14 zajmuje się polityką społeczną w kontekście integracji europejskiej.

Polka Powiatowa
Ukazała się publikacja podsumowująca działania w ramach projektu "Polka powiatowa" Fundacji im. Friedricha Eberta i Fundacji Przestrzenie Dialogu w latach 2013-2014.
link publikacja

Wytyczne ONZ dla biznesu
Dzięki współpracy Fundacji im. Friedricha Eberta, Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu i  Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opublikowana została polska wersja językowa  Wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka: Wdrażanie Dokumentu Ramowego ONZ "Chronić, Szanować, Naprawiać" przyjętych przez Radę Praw Człowieka ONZ w czerwcu 2011 r.
link publikacja

oben Początek strony Drukuj stronę
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
Akademia Demokracji Socjalnej
facebook youtube

ipg
FES_socialdialogue
Polski | Deutsch
mapa

Fundacja im. Friedricha Eberta

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Podwale 11
00-252 Warszawa
Tel: +48 228317861
Fax: +48 226350393
e-mail:biuro(at)feswar.org.pl
www.feswar.org.pl

Znajdą tu Państwo wszystkie informacje o Fundacji im. Friedricha Eberta oraz o aktualnych wydarzeniach i publikacjach naszego biura w Polsce.
Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt
kontakt Kontakt