mapa
logo FES
 

Kierunki i formy współpracy z partnerami w Polsce


Budynek FES

Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) należy do socjaldemokratycznej wspólnoty wartości i ruchu związkowego w Niemczech. Jej przedstawicielstwo w Polsce stanowi integralny element współpracy polsko-niemieckiej. Biuro FES w Warszawie zostało otwarte w 1990 roku. Współpraca z polskimi partnerami polega na wymianie idei oraz opinii w formie konferencji, programów wymiany oraz publikacji. Do najważniejszych obszarów tematycznych pracy FES należą:

  • Towarzyszenie demokratycznemu rozwojowi Polski poprzez podejmowanie poszczególnych tematów z obszaru demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, polityki gospodarczej, społecznej i ochrony środowiska, ale też w obszarze polityki regionalnej i samorządowej. Przekrojowo traktujemy przy tym kwestię równouprawnienia płci.
  • Wzmocnienie związków zawodowych poprzez współpracę z trzema centralami związkowymi będącymi członkami Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - FZZ, NSZZ "Solidarność" oraz OPZZ, a także ich organizacjami branżowymi. Szczególną wagę przypisujemy przy tym kwestii dialogu i współpracy w duchu solidarności między polskimi i niemieckimi związkami zawodowymi.
  • Współpraca na rzecz silnej Unii Europejskiej. Najważniejsze tematy to: przyszły kształt Europy, Europa socjalna, europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, a także Partnerstwo Wschodnie i współpraca w regionie Morza Bałtyckiego.
  • Pogłębienie stosunków polsko-niemieckich. W tym polu znajduje się praca nad pamięcią o wspólnej przeszłości, a zwłaszcza o niemieckich zbrodniach w Polsce.
  • Wspieranie wymiany idei i opinii oraz edukacja polityczna w obszarze demokracji socjalnej. Podkreślić należy zwłaszcza organizację, we współpracy z partnerami, Akademii Demokracji Socjalnej (ADS)

O historii pracy Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce mogą Państwo poczytać na stronie zawierającej jej internetową prezentację  http://fes25.eu/.

 

Fundacja im. Friedricha Eberta
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Podwale 11
00-252 Warszawa

Tel: +48 228317861
Fax: +48 226350393

e-mail: biuro(at)feswar.org.pl
www.feswar.org.pl

FES Niemcy

FES Więcej informacji o FES

FES na świecie

Map

FES Biura FES na świecie

oben Początek strony Drukuj stronę
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
Akademia Demokracji Socjalnej
facebook youtube
Polski | Deutsch