logo FES
 

Kalendarium 2015

GRUDZIEŃ

7 grudnia 45 lat temu

07 12 2015

Marian Turski i Dariusz Stola z Muzeum POLIN, Ambasador Niemiec Rolf Nikel i Roland Feicht z biura FES w Warszawie uczcili 7 grudnia 2015 r. pamięć Willy'ego Brandta przy tablicy pamiątkowej poświęconej byłemu Kanclerzowi Federalnemu i laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla. Dokładnie przed 45 laty Willy Brandt ukląkł przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Gest ten był prośbą o wybaczenie niemieckich zbrodni Holokaustu Żydów i brutalnych czynów wobec Polaków. Tego samego dnia Willy Brandt i premier Józef Cyrankiewicz podpisali Układ PRL-RFN uznający nowe granice polsko-niemieckie na Odrze i Nysie. Dopiero oficjalne wyjaśnienie kwestii uznania granic i przejęcie historycznej odpowiedzialności za zbrodnie reżimu nazistowskiego przez Republikę Federalną Niemiec otworzyły długą drogę do pojednania obu narodów.

LISTOPAD

Gest bez słów. 45 lat po uklęknięciu Willy'ego Brandta

30 11 2015

Wczoraj, 7 grudnia, obchodziliśmy 45. rocznicę uklęknięcia Willy'ego Brandta przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Z tej okazji, 30. listopada br., Fundacja im. Friedricha Eberta wspólnie z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowała dyskusję "Gest bez słów. 45 lat po uklęknięciu Willy'ego Brandta". Podczas niej przypomniany został ten ważny gest Brandta, wyjaśnione powody i okoliczności jego wykonania, ale i przybliżona została sylwetkę tego wielkiego męża stanu. Spotkanie otworzyli Marian Turski, członek Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN , Ambasador Izraela Anna Azari, Ambasador Niemiec Rolf Nikel i Roland Feicht, dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce. W dyskusji wzięli udział: Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", dr Gunter Hofmann, redaktor tygodnika "Die Zeit" i Adam Krzemiński, redaktor "Polityki".

Współpraca polsko-niemiecka w obszarze sektora publicznego

03-05 11 2015

Od 3 do 5 listopada 2015 r. delegacja zarządu Forum Związków Zawodowych gościła z wizytą roboczą w Berlinie u kolegów i koleżanek z ver.di. Celem spotkania było kontynuowanie i rozszerzenie współpracy w obszarze sektora publicznego, nawiązanej na początku 2014 r. w Warszawie. Współpraca obu central związkowych została po raz kolejny wsparta przez Fundację im. Friedricha Eberta. Wieczorem po przyjeździe do Berlina dziesięcioosobowa delegacja Forum Związków Zawodowych na czele z przewodniczącym Tadeuszem Chwałką* odbyła pierwsze rozmowy z Klausem Weberem, sekretarzem ver.di ds. urzędniczek i urzędników federalnych, oraz Iną Menzel, członkinią zarządu komisji federalnej ver.di ds. urzędniczek i urzędników.
*11 listopada 2015 r. Tadeusz Chwałka zginął w wypadku samochodowym
link więcej informacji

PAŹDZIERNIK

Koniec cierpliwości? Stosunki UE z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą

13 10 2015

13 października 2015 r. Fundacja im. Friedricha Eberta i Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowały publiczną debatę zatytułowaną "Running out of Patience? The Relations of the EU with Georgia, Moldova and Ukraine". Uczestnicy dyskutowali przede wszystkim o tym, czy w obliczu ostatnich wydarzeń podmiotom zaangażowanym w proces stowarzyszeniowy powoli nie kończy się cierpliwość.
link więcej informacji

Witamy w Europie? Uchodźcy w Polsce i w Niemczech

Aydan Özoguz13 października 2015 r. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta odbyła się zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) oraz Fundację im. Friedricha Eberta w Warszawie we współpracy z Ambasadą Niemiec dyskusja panelowa na bardzo aktualny temat kryzysu uchodźców.

Tytuł debaty brzmiał "Witamy w Europie? - Uchodźcy w Polsce i w Niemczech", a panelistami i panelistkami byli Aydan Özoguz, wiceminister i pełnomocniczka Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich RP, Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Rafał Baczyński-Sielaczek, Instytut Spraw Publicznych (ISP). Moderatorem był Grzegorz Chlasta z Radia dla Ciebie, które wraz z Zachętą wspierało to wydarzenie.
link więcej informacji

Wspólne kształtowanie przyszłości regionu Morza Bałtyckiego
Shaping the future of the Baltic Sea region together

Zukunftsradar Ostsee

W dniach 2-4 października 2015 r. Fundacja im. Friedricha Eberta już po raz czwarty zorganizowała warsztaty dla postępowych polityków i polityczek młodego pokolenia z państw regionu Morza Bałtyckiego. Około trzydzieściorga uczestników i uczestniczek z Niemiec, Polski, Finlandii, Danii, Federacji Rosyjskiej, Litwy i Estonii odpowiedziało na zaproszenie warszawskiego biura Fundacji, aby pod hasłem "Morze Bałtyckie - sondowanie przyszłości" dyskutować na temat perspektyw dla nowej Europy.
link więcej informacji

Between the 2nd and 4th October 2015, for what was the fourth such meeting, the Friedrich Ebert Foundation (FES) hosted a workshop in Warsaw for progressive young politicians from the Baltic Sea states. Around thirty participants from Germany, Poland, Finland, Denmark, the Russian Federation, Lithuania and Estonia came to Poland following an invitation from the FES Office in Warsaw to discuss perspectives for a new Europe under the "Baltic Sea Future Radar".
link more info

WRZESIEŃ

Stosunki polsko-niemieckie - od pojednania do wspólnego kształtowania Europy

VD-Reise

"Stosunki polsko-niemieckie - od pojednania do wspólnego kształtowania Europy" - taki był przewodni temat wizyty studyjnej w Polsce wykładowców niemieckich wyższych współpracujących społecznie z Fundacją im. Friedricha Eberta oraz członków Komisji Rekrutacyjnej Stypendystek i Stypendystów Fundacji w Polsce w dniach od 6 do 13 września 2015 r.
Grupa licząca czternastu naukowców podczas pobytu w Polsce odwiedziła Wrocław, Oświęcim/Auschwitz, Kraków, Warszawę oraz Gdańsk i przeprowadziła z polskimi koleżankami i kolegami, jak również z przedstawicielkami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego rozmowy na temat sytuacji politycznej w Polsce, przyszłości polskiej socjaldemokracji, stosunków polsko-niemieckich i wspólnych wyzwań stojących przed Europą oraz  na  inne ważne tematy kształtujące  dyskurs polityczny w Polsce.
link więcej informacji

LIPIEC

Centropa Summer Academy 2015

06_13_07_2015

W dniach 6 - 13 lipca 2015 r. 85 nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i pedagożek ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Europy podróżowało w ramach 9 corocznej Akademii Letniej Centropy przez Polskę, aby zaczerpnąć inspiracje dla lekcji historii, literatury itp. ze swoimi uczniami i uczennicami, aby wymienić się doświadczeniami i dowiedzieć się czegoś nowego.
link więcej informacji

Polskie i niemieckie idee dla progresywnej gospodarki

07_07_2015

7 lipca 2015 r. Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Kongres Polskiej Lewicy i Fundacja im. Friedricha Eberta współorganizowały seminarium eksperckie "Polskie i nie-mieckie idee dla progresywnej gospodarki". Eksperci i ekspertki z dziedziny gospodarki dyskutowali na temat przyszłych wyzwań stojących przed gospodarkami obu krajów.
link więcej informacji

CZERWIEC

Polska i TTIP - szansa na wzrost, czy zagrożenie dla demokracji i rynku pracy

11_06_2015

W dniu 11 czerwca 2015 r. w budynku Sejmu RP odbyła się konferencja "Polska i TTIP - szansa na wzrost, czy zagrożenie dla demokracji i rynku pracy", w której udział wzięli wybitni eksperci i ekspertki z Polski i Niemiec. Konferencję współorganizowały Fundacja im. Friedricha Eberta i Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.
link więcej informacji

6 Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych

11_06_2015

11 czerwca 2015 r. Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych (DGB) zorganizowała w Dreźnie we współpracy z Fundacją im. Hansa Böcklera i Fundacją im. Friedricha Eberta 6 Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych. Ze strony polskiej w forum uczestni-czyli przedstawiciele i przedstawicielki FZZ, OPZZ i NSZZ "Solidarność". Tematem tego-rocznego spotkania były "Duże koncerny w regionie przygranicznym - odpowiedzi związ-ków zawodowych w Polsce i w Niemczech" i uczestnicy i uczestniczki z Polski i Niemiec dyskutowali o międzynarodowych łańcuchach wartości i wynikających z tego wyzwań dla międzynarodowej pracy związkowej.
link więcej informacji

Festiwal im. Jacka Kuronia - Debata "Prekariusze wszystkich krajów"

02_06_2015

Wraz z rozpowszechnieniem neoliberalizmu na całym świecie obserwujemy, jak osłabia się bezpieczeństwo zatrudnienia. Czy prekariusze są nową klasą społeczną? Czy polityka dostrzega ich problemy? O położeniu osób, które pracują w niepełnym wymiarze i otrzymujących niskie wynagrodzenia oraz możliwych rozwiązaniach tego problemu rozmawiali w ramach Festiwalu im. Jacka Kuronia profesorowie Guy Standing i Klaus Dörre.
link więcej informacji
link nagranie z konferencji

MAJ

Progresywna Sieć Polska - Niemcy

Progressive Netzwerk

31 maja i 1 czerwca 2015 r. odbyły się w Warszawie warsztaty "Progresywna sieć Polska - Niemcy". "Progresywna Sieć" została powołana do życia w roku 2011 przez Fundację im. Friedricha Eberta w Warszawie. Od tego czasu regularnie kojarzy ze sobą niemieckich i polskich specjalistów młodego pokolenia m.in. z dziedziny polityki, administracji, dziennikarstwa i nauki w celu wspólnego kreowania polsko-niemieckich progresywnych idei dla Europy. Tym razem w centrum uwagi znalazły się tematy "przyszłość demokracji" oraz "gospodarka i sprawy społeczne".
link więcej informacji

Festiwal im. Jacka Kuronia: Debata "Różni, równi, solidarni"

25_05_2015

25 maja w ramach Festiwalu im. Jacka Kuronia odbyła się w siedzibie Krytyki Politycznej w Warszawie debata "Różni, równi, solidarni". O perspektywach i strategiach działania progresywnych organizacji społecznych i politycznych rozmawiali: prof. Thomas Meyer, Robert Biedroń, Barbara Nowacka i Joanna Wowrzeczka.
link więcej informacji
link nagranie z konferencji

KWIECIEŃ

ITUC-PERC i FES dla młodych związkowców i związkowczyń

27_29_04_2015

Warszawa, 27-29 kwietnia 2015 r. 24 młodych związkowców i związkowczyń z Paneuropejskiej Rady Regionalnej (PERC) przy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawo-dowych (MKZZ, ang. ITUC) przez trzy dni szkoliło się podczas współorganizowanych przez Fundację im. Friedricha Eberta (FES) warsztatów na temat organizowania związkowego. Uczestnikami i uczestniczkami byli/ły zarówno doświadczeni działacze i działaczki, jak i bardzo młodzi, lecz szczególnie zaangażowani związkowcy i związkowczynie z Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni, Bułgarii, Gruzji, Kosowa, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji i Węgier.
link więcej informacji

For a European Progressive Eastern Policy

24_04_2015

Fundacja "Amicus Europae" wspólnie z FES zorganizowała 24.04. seminarium eksperckie "For a European Progressive Eastern Policy".

Ekspertki i eksperci z Niemiec, Polski, Holandii, Bułgarii, Rumunii i Ukrainy zastanawiali się, w jaki sposób europejskie progresywne siły mogą kształtować politykę wschodnią. Wśród uczestników byli m.in. prezydent Aleksander Kwaśniewski, Klara Geywitz, członek Landtagu w Brandenburgii, Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca SLD, europeoseł Iona Mircea Pascu, europoseł Georgi Pirinski, Marek Grela, główny doradca w EEAS (do 2012 r.) i b. ambasador RP przy UE, Thomas Kralinski, sekretarz stanu w Landzie Brandenburgia, Karsten Voigt, były poseł Bundestagu i ekspert w niemieckim DGAP.

Kryzys konwergencji. Zagrożenie dla integracji?

23_ 04_2015

23 kwietnia 2015 roku Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Fundacja Global.Lab zorganizowały konferencję "Kryzys konwergencji. Zagrożenie dla integracji?", której tematem były wyzwania dla procesu integracji europejskiej w kontekście kryzysu finansowo-gospodarczego w Unii Europejskiej oraz możliwe scenariusze dla przyszłej polityki gospodarczej UE.
link więcej informacji

Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych

14 04 201514 kwietnia 2015 r. Fundacja CentrumCSR.PL, Fundacja im. Friedricha Eberta i NSZZ "Solidarność" zorganizowały seminarium eksperckie "Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych".
Tematem spotkania była rozmowa o barierach w stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w praktyce działania warszawskich instytucji publicznych. Uczestnicy zgodzili się, że klauzule społeczne stosowane są w zbyt małym stopniu i podczas dyskusji przedstawiali postulaty, które mogłyby wpłynąć na zmianę tego stanu. Wśród postulatów pojawiały się między innymi sugestie zmiany prawa, które zobowiązywałoby zamawiających do częstszego stosowania społecznie przyjaznych rozwiązań, podkreślano wagę dodatkowych szkoleń i informowania urzędników o możliwych rozwiązaniach, a także przedstawianie im korzyści jakie z tego płyną.
link więcej informacji

MARZEC

Niepełnosprawność w Polsce - problemy opieki

24_03_2015

24 Marca w Warszawie odbyło się 17 seminarium z cyklu Warszawskich Debat o Polityce Społecznej, organizowanego przez Fundację im. Friedricha Eberta i Fundację ICRA. Pierwsze spotkanie w 2015 roku, zatytułowane było "Niepełnosprawność w Polsce - pro-blemy opieki". W roli zaproszonych ekspertów wystąpili Rafał Bakalarczyk (IPS UW) i dr Paweł Kubicki (SGH), spotkanie prowadziła dr Dorota Szelewa z Fundacji ICRA.
link więcej informacji
link nagranie wideo

Demokracja - konflikt, dialog, kompromis

23_03_2015Konflikt w demokracji jest naturalny, a nawet nieodzowny - problem w tym, jak podchodzi się do jego rozwiązania - mówili uczestnicy konferencji Demokracja - konflikt, dialog, kompromis zorganizowanej przez Fundację im. Friedricha Eberta i Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a 23 marca 2015 roku w Warszawie. Wydarzenie było okazją do otwarcia w Bibliotece m.st. Warszawy wystawy "Zaczęło się od Lassalle'a. Socjaldemokracja w Polsce i w Niemczech".
link więcej informacji
link nagranie wideo

Forum progresywnych włodarzy miast

17 03 2015

17 marca 2015 roku w Słupsku Fundacja im. Friedricha Eberta współorganizowała spotkanie progresywnych włodarzy miast, którzy po raz pierwszy zostali wybrani na swoje stanowiska  w wyborach samorządowych z listopada 2014 roku. Prezydentki, prezydenci i burmistrzowie podpisali  Deklarację współpracy na rzecz progresywnej polityki miejskiej.
link więcej informacji

LUTY

"The Future of Eastern Policy" - Scenarios for the future of relations between the EU, the Russian Federation and the Eastern Partnership countries

26_02_201526.02.2015 Fundacja im. Friedricha Eberta we współpracy z Fundacją "Amicus Europae" zrealizowała warsztat ekspercki na temat przyszłości europejskiej polityki wschodniej. Imprezę tę poprzedził jeden z projektów FES, w ramach którego opracowano scenariusze mające dać prognozę relacji między UE, krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją.
 link więcej informacji

The Future of Eastern Policy

The EU and the East in 203026.02.2015 r. Fundacja im. Friedricha Eberta wspólnie z Fundacją "Amicus Europae" zorganizowała warsztaty eksperckie "The Future of Eastern Policy. Scenarios for the future of relations between the EU, the Russian Federation and the Eastern Partnership countries". Punktem wyjścia do rozmów był projekt FES, w ramach którego opracowane zostały scenariusze przyszłych stosunków pomiędzy UE, krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją (patrz http://bit.ly/1zyBGn9). W gronie ekspertów z Polski, Niemiec, Francji i Rosji przedyskutowane zostały te scenariusze. Omówiono również możliwości rozwoju konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą oraz przyszłość krajów Europy Wschodniej.

STYCZEŃ

"Rola biernego obserwatora nie wchodzi w rachubę" - wnioski z Holokaustu siedemdziesiąt lat po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego w Auschwitz

27_28_01_2015Z okazji siedemdziesiątej rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 1945 roku, od 2005 roku obchodzonej jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Międzynarodówka Edukacyjna zorganizowała w Krakowie - przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta - konferencję, w której wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych Histadrut Hamorim (z Izraela), NSZZ Solidarność i ZNP (z Polski), GÖD (z Austrii) oraz VEB i GEW (z Niemiec). Związki te już od 2008 roku organizują we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta seminaria na temat nauczania o Holokauście. W tegorocznej konferencji uczestniczyły ponadto delegacje nauczycielskich związków zawodowych z całego świata - USA, Francji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Szwecji, Grecji i Cypru.
 link więcej informacji

Krakow, Conference "Unimaginable", 28.1.2015, Timothy Snyder on Auschwitz and the Holocaust

Oprawcy i/lub ofiary? Kultura pamięci 70 lat po II wojnie światowej

19_01_2015

Fundacja im. Friedricha Eberta i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprosiły 19 stycznia 2015 r. na spotkanie dyskusyjne pt. "Oprawcy i/lub ofiary? Kultura pamięci 70 lat po II wojnie światowej". Gośćmi wieczoru byli: Markus Meckel, prezydent Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi oraz były minister spraw zagranicznych NRD, i prof. Ryszard Kaczmarek, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska na Uniwersytecie Śląskim.

link więcej informacji

Fundacja im. Friedricha Eberta
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Podwale 11
00-252 Warszawa

Tel: +48 228317861
Fax: +48 226350393

e-mail: biuro(at)feswar.org.pl
www.feswar.org.pl

 

top Początek strony

Drukuj stronę
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube
Polski | Deutsch
mapa