logo FES
 

Kalendarium 2016

GRUDZIEŃ

Pytania o Europę - CETA, TTIP

CETA, TTIP . ciąg dalszy nastąpi?

02 12 2016

Warszawa. Drugiego grudnia odbyła się piąta debata z cyklu "Pytania o Europę" organizowanego przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) i Fundację Friedricha Eberta (FES), poświęcona kwestii europejskich umów handlowych z Kanadą i USA. Po krótkim filmie wideo na temat umowy CETA, a także słowach otwarcia ze strony Stephana de Boera (ambasador Kanady w Polsce) i Marzenny Guz-Vetter (zastępczyni dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce) między panelistami i panelistkami - Leokadią Oręziak (Szkoła Główna Handlowa), Marią Świetlik (Akcja Demokracja) i Marcinem Bosackim (były ambasador Polski w Kanadzie) rozgorzała ożywiona dyskusja moderowana przez Aleksandrę Sobczak (Gazeta Wyborcza). Dariusz Rosati (członek Parlamentu Europejskiego) musiał w ostatniej chwili odwołać swój udział ze względu na inne zobowiązania.
link więcej informacji

LISTOPAD

Debata wokół raportu "Amazon po polsku"

Amazon - między zyskiem a wyzyskiem

29 11 2016

Warszawa. W związku wydaniem przez Fundację Friedricha Eberta (FES) i Instytut Spraw Publicznych (ISP) raportu zatytułowanego "Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami" 29 listopada odbyła się moderowana przez Dominika Owczarka (ISP, współautor raportu) debata na temat konsekwencji działających na skalę międzynarodową spółek jak Amazon dla Polski i Europy. W debacie uczestniczyło pięcioro panelistów i panelistek - obok dr. Adama Leszczyńskiego (historyk i publicysta Gazety Wyborczej) oraz prof. Joanny Tyrowicz (Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Narodowy Bank Polski i Rimini Center for Economic Analysis) byli to związkowcy i związkowczynie z Polski i Niemiec - Agnieszka Mróz (Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza - Amazon Poznań), Kacper Stachowski (kierownik Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność") i Thomas Voß (sekretarz Federalnej Grupy Roboczej ds. sprzedaży wysyłkowej i handlu online związku zawodowego ver.di).
link więcej informacji

Progresywna polityka zagraniczna
Polska globalnie

22 11 2016Warszawa. 22 listopada 2016 r. odbyło się piąte seminarium z cyklu "Progresywna polityka zagraniczna" pt. Polska globalnie, którego organizatorami były Fundacja Global.Lab oraz Fundacja im. Friedricha Eberta. Wstęp do dyskusji wygłosili dr hab. Jan Sowa, dr Adam Leszczyński (Polska Akademia Nauk, "Gazeta Wyborcza"), dr Patrycja Grzebyk (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW) oraz Iwo Łoś (Greenpeace Polska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW).
link więcej informacji

24. seminarium z cyklu Warszawskich Debat o Polityce Społecznej - polityka społeczna w pierwszym roku rządów PiS

17 11 2016

Warszawa. Polityka społeczna w pierwszym roku rządów PiS - to temat 24. seminarium z cyklu Warszawskich Debat o Polityce Społecznej Fundacji Friedricha Eberta (FES) i Międzynarodowego Centrum Badań i Analiz (ICRA), które odbyło się 17 listopada. W moderowanym przez Dorotę Szelewę (ICRA) spotkaniu wzięło udział trzech ekspertów - Michał Sutowski (Instytut Studiów Zaawansowanych, Krytyka Polityczna), Rafał Bakalarczyk (Instytut Polityki Społecznej UW) i Michał Polakowski (ICRA i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), którzy krytycznie przyglądali się działaniom z zakresu polityki społecznej podejmowanym przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS).
link więcej informacji

Bałtycki Radar Przyszłości
Perspektywy socjaldemokracji w regionie Morza Bałtyckiego Baltic Sea Future Radar
Perspectives of social democracy in the Baltic Sea Region

04-07 11 2016

Na początku listopada około 35 młodych progresywnych polityków z regionu Morza Bałtyckiego spotkało się w Gdańsku, by dyskutować o aktualnych wyzwaniach dla Europy, takich jak populizm czy powiązanie między socjaldemokracją a społeczeństwem. Młodzi politycy z dziewięciu państw regionu Morza Bałtyckiego gościli w Trójmieście na zaproszenie Fundacji im. Friedricha Eberta, która już po raz piaty zorganizowała warsztaty zatytułowane "Bałtycki Radar Przyszłości".
link więcej informacji

At the beginning of November around 35 progressive young politicians from the Baltic Sea Region gathered in Gdańsk to discuss the current challenges facing Europe, i.e. populism and the relationship between social democracy and society. Young politicians from the nine European States with Baltic coastlines came to Poland as guests of the Friedrich Ebert Foundation, which hosted the fifth Baltic Sea Future Radar workshop.
link more info

PAŹDZIERNIK

Przyszłość państwa opiekuńczego - perspektywy z regionu Morza Bałtyckiego
Rozwój i inwestycje społeczne

27-28 10 2016

W dniach 27-28 października Fundacja Friedricha Eberta we współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań i Analiz (ICRA) zorganizowała w Warszawie trzecie już seminarium z cyklu "Przyszłość państwa opiekuńczego - perspektywy z regionu Morza Bałtyckiego". Tematem przewodnim spotkania były inwestycje społeczne i rozwój. Tak jak w przypadku poprzednich edycji, na seminarium zjechali się praktycy, naukowcy oraz związkowcy i związkowczynie z regionu Morza Bałtyckiego.
link więcej informacji

In a collaborative effort with the International Centre for Research and Analysis (ICRA), the Friedrich Ebert Foundation organised its 3rd seminar in the series entitled "The Fu-ture of the Welfare State - Perspectives from the Baltic Sea Region". The event took place on October 27 and 28 and focused on the topic of social investment and develop-ment. Similarly to the previous seminars of the series, the workshop in Warsaw brought together practitioners, trade unionists and researchers from the Baltic Sea region.
link more info

Wykład ku czci Willy'ego Brandta

24 10 2016

24 października Premier kraju związkowego Brandenburgii oraz Koordynator Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej Dietmar Woidke wygłosił w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta we Wrocławiu tegoroczny wykład ku czci Willy'ego Brandta pt.: "25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Bilans relacji".
Premier Woidke, pełniący funkcję Koordynatora polsko-niemieckich stosunków, pochwalił doskonałą współpracę obu państw obejmującą liczne transgraniczne partnerstwa, a także przedstawił perspektywę dalszego rozwoju współpracy i wspólnych działań na szczeblu regionalnym. Tekst wystąpienia udostępnimy niebawem.
Wykłady ku czci Willy'ego Brandta zostały zainicjowane przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundację im. Friedricha Eberta w 2002 r. Wykłady mają na celu popularyzację myśli politycznej Willy'ego Brandta w polskim społeczeństwie, a także prowadzenie debaty dotyczącej aktualnych wyzwań społecznych i politycznych w Europie. W roli wykładowców występują prominentni niemieccy naukowcy oraz politycy. Wśród dotychczasowych wymienić można Heinricha-Augusta Winklera, Jürgena Kocka, Erharda Epplera, Angelicę Schwall-Düren i Gerharda Schrödera.
Po zakończeniu wydarzenia Premier Woidke oraz Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego podpisali porozumienie między Dolnym Śląskiem i Brandenburgią. Oba regiony przypieczętowały w ten sposób wieloletnią współpracę w obszarze transportu, planowania przestrzennego, polityki energetycznej oraz gospodarczej, edukacji, kultury oraz spraw społecznych.

Kobiety do polityki, polityka dla kobiet

24 10 2016

24 października 2016, w kolejnym dniu czarnych protestów w całej Polsce oraz w rocznicę strajku kobiet islandzkich, FES i OMS Lassalle zorganizowały w Łodzi dyskusję "Kobiety do polityki, polityka dla kobiet". Małgorzata Niewiadomska-Cudak z SLD, Wioleta Krysiak z partii Razem oraz publicysta Roman Kurkiewicz zastanawiali się, jak zwiększyć udział kobiet w życiu publicznym i jakie bariery powstrzymują je przed angażowaniem się w działalność społeczną i polityczną. Dyskusję moderował Michał Syska, dyrektor OMS Lassalle, redaktor naczelny portalu trybuna.eu. W zgodnej ocenie uczestniczek i uczestników spotkania, czarny protest tylko uwypuklił, jak bardzo polskiej polityce brakuje kobiet, i jak daleko dominującej w niej większości mężczyzn od zrozumienia wagi tego problemu. Jednym z pierwszych kroków w kierunku wzmocnienia obecności kobiet w polityce powinno być wprowadzenie zasady suwaka na listach wyborczych, gdzie pomimo kwot kandydatki są często umieszczane na miejscach niedających realnych szans na bycie wybraną.
Zachęcamy do obejrzenia całej dyskusji: https://www.youtube.com/watch?v=NAOMbaYHqbk&feature=youtu.be

Pytania o Europę
"Referendokracja: czy referenda wzmocnią czy osłabią europejską demokrację?"

21 10 2016

Warszawa. 21 października miała miejsce czwarta debata z cyklu "Pytania o Europę" zatytułowana "Referendokracja: czy referenda wzmocnią czy osłabią europejską demokrację?", organizowana przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) we współpracy z warszawskim biurem Fundacji Friedricha Eberta. Dyskusję moderowała Agnieszka Łada (ISP), a udział w niej wzięli Roger Casale (New Europeans), István Hegedűs (Hungarians Europe Society), Arne Lietz (poseł SPD w Europarlamencie) i Agnieszka Wiśniewska (Krytyka Polityczna). Głównym zagadnieniem debaty było pytanie, czy referenda stanowią zagrożenie, czy raczej szansę dla europejskiej demokracji.
link więcej informacji
link Publikacja: Agnieszka Łada "Referendokracja. Czy referenda uczynią Unię Europejską bardziej demokratyczną?"

Progresywna polityka zagraniczna
W poszukiwaniu nowej polityki wschodniej

18 10 2016

18 października 2016 roku w Warszawie odbyło się czwarte seminarium z cyklu "Progresywna polityka zagraniczna" pt. "W poszukiwaniu nowej polityki wschodniej", współorganizowane przez Fundację Global.Lab oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Celem spotkania była dyskusja na temat przyszłego kształtu polskiej i europejskiej polityki wschodniej w dobie zmian w globalnym porządku międzynarodowym, w tym w szczególności w warunkach rosnącej agresywności rosyjskiej polityki zagranicznej. Wstęp do dyskusji wygłosili dr Paweł Kowal (ISP PAN, były wiceminister spraw zagranicznych RP), Krystyna Kurczab-Redlich (wieloletnia korespondentka w Rosji, autorka książki "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina"), dr Kai-Olaf Lang (Stiftung Wissenschaft und Politik) oraz Michał Sutowski (Krytyka Polityczna).
link więcej informacji

WRZESIEŃ

Populiści i demagodzy - dlaczego odnoszą taki sukces?

29 09 2016

Dwudziestego dziewiątego września w Nowym Teatrze w Warszawie zebrało się grono wybitnych ekspertów i ekspertek z dziedzin gospodarki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego, by dyskutować na temat sukcesu, jaki populiści odnoszą właśnie w Europie, oraz by odpowiedzieć na pytanie, jak można przeciwdziałać temu trendowi. Dyskusja panelowa stanowiła czwartą część cyklu "Pytania o Europę", organizowanego wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) i Fundację Friedricha Eberta, tym razem przy wsparciu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja (CSF).
link więcej informacji
link nagranie z dyskusji

Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych

23 24 09 2016

W dniach 23 i 24 września 2016 związkowcy i związkowczynie z Niemiec i Polski spotkali się w Gdańsku, by omówić aktualne wyzwania stojące przed związkami zawodowymi. Spotkanie odbyło się w ramach siódmego już Polsko-Niemieckiego Forum Związków Zawodowych, organizowanego przez polskie centralne związkowe NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) wspólnie z Niemiecką Konfederacją Związków Zawodowych (DGB) i Fundacją im. Friedricha Eberta. W Gdańsku - mieście, z którego wywodzi się Solidarność - ponad 35 uczestników i uczestniczek dyskutowało o sytuacji gospodarczej i społecznej w Niemczech i Polsce, o przyszłości Europy socjalnej w następstwie Brexitu oraz o polityce Unii Europejskiej w kwestii migracji i uchodźców.
link więcej informacji

Związki zawodowe a socjaldemokracja.
Pomiędzy sojuszem a niezrozumieniem

23 09 2016

Pod takim hasłem 23.09.2016 r. dyskutowali w gdańskim Europejskim Centrum Solidar-ności związkowcy, politycy i przedsiębiorcy na zaproszenie Fundacji im. Friedricha Eberta i Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.
link więcej informacji

SIERPIEŃ

Polsko-niemiecki dialog na temat polityki przemysłowej

18_19_08_2016

Polskie i niemieckie związki zawodowe z branży metalowej - przy wsparciu ze strony Fundacji im. Friedricha Eberta - już od 2012 r. prowadzą intensywny dialog na temat polityki przemysłowej. Drugie spotkanie robocze w roku 2016 r. odbyło się w dniach 18-19 sierpnia w Gdańsku. Około dwadzieściorga uczestników i uczestniczek rozmawiało przede wszystkim o aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce, wyzwaniach, jakie stoją przed polskimi związkami zawodowymi, aktualnych kwestiach politycznych, na których skupia się IG Metall, oraz pozyskiwaniu młodych członków.
link więcej informacji

LIPIEC

Goodbye Schengen: Czy granice w Europie powrócą z powodu kryzysu uchodźczego?

04 07 2016

4 lipca w Warszawie odbyła się dyskusja ekspertów i ekspertek ze świata nauki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego w celu na temat obecnego kryzysu strefy Schengen. Była to już trzecia debata z cyklu "Pytania o Europę", organizowana przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Partnerami tej debaty były Ambasada Republiki Federalnej Niemiec oraz Ambasada Republiki Austrii.
link więcej informacji

CZERWIEC

Progresywna polityka zagraniczna
Bezpieczeństwo, głupcze?

28 06 2016

28 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się trzecie seminarium z cyklu "Progresywna polityka zagraniczna" pt. "Bezpieczeństwo, głupcze?", którego organizatorami były Fundacja Global.Lab oraz Fundacja im. Friedricha Eberta. Warszawa. W kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie tematem spotkania była polityka bezpieczeństwa Polski. Wstęp do dyskusji wygłosili Witold Jurasz (Ośrodek Analiz Strategicznych), dr Filip Ilkowski (Inicjatywa Stop Wojnie), dr Anna Wojciuk (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW) oraz Piotr Łukasiewicz, były ambasador RP w Afganistanie i ekspert Global.Lab.
link więcej informacji

Progresywna Sieć Polska - Niemcy
Berlin, 16-17 czerwca 2016

16 17 06 2016

Rozwijanie stosunków polsko-niemieckich także w trudnych czasach, przezwyciężanie obecnych kryzysów UE i formułowanie progresywnej wizji przyszłości Europy - tymi trzema kwestiami zajmowała się Progresywna Sieć Polska - Niemcy na spotkaniu w Berlinie. Ćwierć wieku po zawarciu polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie oraz niecały rok po wyborach prezydenckich i parlamentarnych w Polsce uczestniczki i uczestnicy spotkania - działający z zaangażowaniem w polityce i społeczeństwie obywatelskim - podsumowali obecną sytuację i przedyskutowali sposoby radzenia sobie z nadchodzącymi wyzwaniami.
link Progresywna Sieć
link więcej informacji
link Deklaracja końcowa

Mowa nienawiści. Czy wolność słowa ma granice?

16 06 2016

16 czerwca w Gliwicach odbyła się współorganizowane przez FES i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dyskusja "Mowa nienawiści. Czy wolność słowa ma granice?". Przy aktywnym udziale licznie zgromadzonej publiczności, w tym wielu uczniów gliwickich gimnazjów i liceów, rozmawialiśmy o tym, jak radzić sobie z nienawiścią i dyskryminacją wobec ludzi innych narodowości, kolorów skóry, wyznań czy orientacji seksualnej. Dyskutanci omawiali podejście do tego problemu w Polsce i w Niemczech, podając przykłady kampanii społecznych i innych sposobów reakcji na dyskryminację i mowę nienawiści. Wskazując na rosnącą skalę problemu mowy nienawiści, zastanawiali się, jak lepiej uświadamiać młodych ludzi, że wyrażanie pogardy wobec innego w internecie jest głęboko niezgodne z uniwersalną zasadą poszanowania godności każdego człowieka.  Uczestnicy i uczestniczki spotkania opowiadali, jak z takimi zjawiskami radzą sobie w codziennym życiu, zwłaszcza jak reagują na nie szkoły, identyfikując potrzeby w tym zakresie. W dyskusji moderowanej przez redaktora Marka Twaroga udział wzięli:
Markus Kemper, doradca w Biurze Kultury Sachsen
Jan Dąbkowski, krajowy koordynator i trener młodzieżowej Kampanii Rady Europy "Bez nienawiści" w Polsce, Stowarzyszenie "Polis"
Piotr Dominiak, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, współtwórca kampanii społecznej Niehejtuje.com
Wiktor Soral, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski

XII seminarium w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej: Dialog Społeczny: Jaka Rola Związków Zawodowych

09 06 2016

9 czerwca odbyło się współorganizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta i Fundację ICRA seminarium pt. Dialog Społeczny: Jaka Rola Związków Zawodowych

Moderowane przez Dorotę Szelewę (ICRA, Uniwersytet Warszawski) i Michała Polakowskiego (ICRA) spotkanie stanowiło XXII odsłonę cyklu Warszawskich Debat o Polityce Społecznej. Jako paneliści wystąpili ekspert OPZZ Piotr Szumlewicz oraz Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ Solidarność Oświaty, który wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych.
link więcej informacji

Europa w kryzysie/Jaka Europa po kryzysie?

8 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt.: "Europa w kryzysie/Jaka Europa po kryzysie?". Było to drugie wydarzenie z cyklu "Progresywna polityka zagraniczna" organizowanego przez Fundację Global.Lab oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Celem spotkania była dyskusja na temat przyszłości projektu europejskiego i refleksja nad miejscem Polski w Europie. Wstęp do dyskusji wygłosili Agnieszka Lichnerowicz (dziennikarka i reporterka, Radio TOK FM), Piotr Buras (dyrektor warszawskiego Biura European Council on Foreign Relations) oraz Przemysław Wielgosz (redaktor naczelny Le Monde Diplomatique - edycja polska).
link więcej informacji

Debata O naprawie Rzeczpospolitej w ramach III Festiwalu im. Jacka Kuronia

07 06 2016

7 czerwca odbyło się współorganizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta i Krytykę Polityczną wydarzenie pt. O naprawie Rzeczypospolitej. Tytuł spotkania, będącego częścią trzeciej edycji Festiwalu im. Jacka Kuronia, nawiązuje do diagnozy aktualnej ekipy rządzącej, która twierdzi, iż państwo polskie wymaga gruntownej naprawy.
link więcej informacji

Organizowanie młodych związkowców i związkowczyń w Polsce

06 07 06 2016

6 i 7 czerwca związkowa młodzież z OPZZ i NSZZ "Solidarność" spotkała się w Kazimie-rzu Dolnym koło Puław aby podsumować dotychczasowe działania i opracować har-monogram pracy na kolejne półtora roku. Organizatorką wydarzenia była Fundacja im. Friedricha Eberta, przy wsparciu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. W spotkaniu wziął udział także dyrektor Centrum Organizowania Związków Zawodowych UNI Europa.
link więcej informacji

MAJ

Warszawa/Berlin. Miasta (w) relacji

07 05 2016

Wyzwaniem dla nowoczesnej europejskiej metropolii, takiej jak Berlin czy Warszawa jest umiejętne połączenie współtworzenia miasta przez obywateli przy jednoczesnym sprawnym podejmowaniu decyzji przez jego demokratycznie wybrane władze - zgodnie mówili rządzący burmistrz Berlina, Michael Mueller oraz prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas debaty: "Warszawa/ Berlin. Miasta (w) relacji". Debata zorganizowana została z okazji rozpoczęcia obchodów 25-lecia partnerstwa Warszawy i Berlina przez Miasto Stołeczne warszawę, Instytut Spraw Publicznych i Fundację im. Friedricha Eberta i moderowana przez prof. Radosława Markowskiego z Polskiej Akademii Nauk.
link więcej informacji

KWIECIEŃ

Pomiędzy jubileuszami. Polityka pamięci w polsko-niemieckiej codzienności

26 04 2016W dniach 26 - 27 kwietnia 2016 r. Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) zorganizowała warsztaty eksperckie pt. "Pomiędzy jubileuszami. Polityka pamięci w polsko-niemieckiej codzienności". Podczas dyskusji poświęconej dotychczasowej i planowanej polityce historycznej rządów Polski i Niemiec uczestnicy i uczestniczki - niemieccy i polscy eksperci i ekspertki w większości młodego pokolenia - rozmawiali o różnicach w przekazywaniu i postrzeganiu historii w obydwu krajach.
link więcej informacji

Znaczenie ponadzakładowych/branżowych układów zbiorowych w Polsce i w Niemczech

20-22 04 2016W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. w Magdeburgu odbyło się polsko-niemieckie spotkanie poświęcone ponadzakładowym układom zbiorowym. Konferencje przeprowadzili Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność", QFC GmbH oraz Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego "Faveo" przy wsparciu warszawskiego biura Fundacji im. Friedricha Eberta. Zarówno z polskiej strony, jak i z niemieckiej, reprezentowani byli związkowcy i związkowczynie branży chemicznej, strona pracodawców,jak i przedstawiciele i przedstawicielki ministerstw.
link więcej informacji

Socjaldemokracja w Europie Środkowo-Wschodniej wobec przyszłości Unii Europejskiej

13 04 2016

Zachęcamy do lektury podsumowania dyskusji podczas zamkniętego spotkania przedstawicieli organizacji związanych z socjaldemokracją w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbyło się 13 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu. Okazją do spotkania i rozmowy o wyzwaniach stojących przed socjaldemokracją w związku z targającymi Unią Europejską kryzysami, była rocznica urodzin założyciela niemieckiej socjaldemokracji, wrocławianina Ferdynanda Lassalle'a.
link relacja
Wieczorem tego samego dnia odbyła się otwarta debata z udziałem ekspertów z zagranicy oraz byłego senatora i posła do Parlamentu Europejskiego Józefa Piniora.
Zapraszamy do obejrzenia nagrania tej dyskusji. Wydarzenie współorganizowały Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a.
link nagranie

Czy potrzebujemy Wielkiej Brytanii w UE?

11 04 2016Temat nadchodzącego referendum w Wielkiej Brytanii, które odbędzie się 23 czerwca 2016 r., od wielu miesięcy wywołuje w europejskiej polityce sporo dyskusji. W Polsce nadal nie są szerzej znane argumenty zwolenników i przeciwników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przede wszystkim zaś fakty dotyczące jego przyczyn i kosztów. Debata z cyklu "Pytania o Europę" zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację im. Friedricha Eberta 11 kwietnia 2016 r. pod tytułem "Czy potrzebujemy Wielkiej Brytanii w UE? Brexit z perspektywy Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii" miała na celu wypełnienie tej luki.
link więcej informacji

20th Century Jewish history and Digital Story Telling - Connecting 21st century Polish students to 20th century history

08-10 04 2016W dniach 8 - 10 kwietnia 2016 r. obyło się w Krakowie przy wsparciu Fundacji im. Fried-richa Eberta seminarium CENTROPY na temat nowoczesnych metod nauczania historii Żydów w Polsce i na Ukrainie. W seminarium wzięło udział około 50 nauczycieli i nauczy-cielek z Polski, Ukrainy i Niemiec.
link więcej informacji

MARZEC

Progresywna Polityka Zagraniczna

30 03 2016

30 marca br. liczni goście wzięli udział w pierwszym seminarium serii "Progresywna Polityka Zagraniczna", organizowanym przez Fundację im. Friedricha Eberta i Fundację Global.Lab. Były deputowany do Parlamentu Europejskiego i senator Józef Pinior, Andrzej Szejna (SLD), Małgorzata Tracz ("Zieloni") i Adrian Zandberg (Partia "Razem") zastanawiali się nad perspektywami dla progresywnej polityki zagranicznej, sposobami jej kształtowania i kwestiami wartości i interesów w tej polityce.
link więcej informacji

Forum Przyszłości FZZ

Zukunftsforum FZZW dniach 21-23 marca br. spotkało się w nadbałtyckich Rowach ponad 100 wiodących związkowców  i związkowczyń z Forum Związków Zawodowych (FZZ), aby wypracować ofertę dla młodych osób  w związkach zawodowych. Forum Przyszłości zostało zorganizowane przy wsparciu Fundacji im.  Friedricha Eberta i było okazją do intensywnej wymiany doświadczeń i opinii. Podczas paneli dyskusyjnych moderowanych przez Michała Syskę, dyrektora Ośrodka Im. Ferdynanda Lasalle'a, oraz socjolożkę dr Julię Kubisę z Uniwersytetu Warszawskiego, debatowali m.in. przewodnicząca FZZ Dorota Gardias,  przewodnicząca Komisji Młodych FZZ Wioletta Janoszka oraz jej zastępca Łukasz Bukowski.
link więcej informacji

Przyszłość państwa opiekuńczego - perspektywy z regionu Morza Bałtyckiego

10-11 03 2016

W dniach 10-11 marca odbyły się w Warszawie warsztaty eksperckie pt. "Przyszłość państwa opiekuńczego - perspektywy z regionu Morza Bałtyckiego". Organizowane wspólnie przez Fundację im. Friedricha Eberta (FES) i Fundację ICRA spotkanie było drugą odsłoną zainicjowanej w 2015 r. serii warsztatów, w której udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki instytutów badawczych z Danii, Norwegii, Litwy, Finlandii, Niemiec i Polski. Tematem przewodnim spotkania był silnie zmieniający się w ostatnich latach charakter pracy.
link więcej informacj

Socjaldemokracja i związki zawodowe

15 03 2016

15.03.2016 w Warszawie odbyło się pierwsze seminarium z cyklu "Socjaldemokracja i związki zawodowe" zorganizowane przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

Tematem seminarium była polska polityka edukacyjna. Wśród uczestników debaty znaleźli się przedstawiciele partii politycznych, uniwersytetów oraz członkowie ZNP. Wstęp do dyskusji na temat kontrowersji wokół reform w edukacji wygłosili Małgorzata Niewiadomska-Cudak (radna miasta Łodzi), Dorota Obidniak (ZNP) oraz Artur Ostrowski (SLD, ZNP). Krytycznej analizie poddano również relacje między związkiem zawodowym nauczycieli i polską lewicą.

Brain Drain - Brain Gain - Brain Exchange
Wykwalifikowani imigranci w Polsce i Niemczech

03_03_2016

03.03.2016 w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, w ramach cyklu imprez "25 lat dobrego sąsiedztwa", poświęconego rozwojowi stosunków polsko-niemieckich od czasu podpisania traktatu sąsiedzkiego w 1991 roku, odbyła się konferencja na temat wykwalifikowanych imigrantów. Organizacją zajęły się wspólnie Instytut Spraw Publicznych (ISP), Ambasada Niemiec w Polsce oraz Fundacja im. Friedricha Eberta (FES), a do Warszawy zaproszono niemieckich i polskich ekspertów, którzy przyjrzeli się tej tematyce z różnych perspektyw.
Konferencja, która spotkała się z żywym zainteresowaniem ok. 100 uczestników, uzmysłowiła znaczenie planowego podejmowania zagadnienia imigracji wykwalifikowanych pracowników zarówno z polskiego, jak i niemieckiego punktu widzenia w kontekście przemian demograficznych i związanych z nimi wyzwań.
link więcej informacji

STYCZEŃ

Nigdy więcej Auschwitz! - Nauczanie o Holokauście

26 01 2016

Z okazji 71. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 1945 r. w Krakowie spotkali się członkowie i członkinie związków zawodowych oświaty z Polski (ZNP i NSZZ 'Solidarność"), Izraela (Histadrut Hamorim iA.S.S.T.I.), Niemiec (GEW i VBE), Austrii (GÖD), Łotwy (LIZDA) i Wielkiej Brytanii (NASUWT), aby porozmawiać o tym, jak w ich krajach uczy się dzisiaj o Holokauście. Współorganizatorem tego seminarium związków zawodowych była Fundacja im. Friedricha Eberta. Spotkanie obyło się w ramach cyklu seminariów, organizowanych od 2008 r, z reguły co dwa lata, a ostatnio rok temu wspólnie z międzynarodówką edukacyjną (EI) z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady. Gościem honorowym i głównym mówcą był wówczas amerykański historyk Timothy Snyder. (Szczegółowe sprawozdanie z konferencji w 2015 r., wraz z nagraniami wideo, zdjęciami itp. znajdą Państwo na tej trójjęzycznej stronie internetowej: http://holocausteducation.eu/ )
link więcej informacji

 

Fundacja im. Friedricha Eberta
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Podwale 11
00-252 Warszawa

Tel: +48 228317861
Fax: +48 226350393

e-mail: biuro(at)feswar.org.pl
www.feswar.org.pl

 

top Początek strony

Drukuj stronę
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
Akademia Demokracji Socjalnej
facebook youtube
Polski | Deutsch
mapa