logo FES
 

Publikacje


Nasze wydawnictwa są bezpłatne i można je pobrać również z naszej strony internetowej.

 

2018

Klaus Ziemer, Joanna Andrychowicz-Skrzeba (red.)
Pomiędzy jubileuszami. Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności.
Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce, 2017 - 342 strony
Electronic ed.: Warschau: FES, 2017
ISBN: 978-83-64062-24-7

Publikacja Publikacja

 

Gromadzki, Grzegorz
Poland in the EU : Unavoidable marginalisation with a small question mark / by Grzegorz Gromadzki. - Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung Representation in Poland, February 2018. - 11 Seiten = 430 KB, PDF-File. - (Perspective)
Electronic ed.: Warschau : FES, 2018
ISBN 978-83-64062-30-8
Publikacja PublikacjaPoland in the EU
2017

Agnieszka Łada, Justyna Segeš Frelak

Medycyna bez granic?
Wykwalifikowani migranci w zawodach medycznych w Polsce i Niemczech.
Publikacja Publikacja

Medycyna bez granic?
2016
Anna Grabowska
Reforma dialogu społecznego
Od zawieszenia do nowj formuły trójstronnej debaty
Publikacja Publikacja
dialog spoleczny

Owczarek Dominik; Chełstowska Agata
Amazon po Polsku : warunki pracy i stosunki z pracownikami.
Instytut Spraw Publicznych, Friedrich Ebert Stiftung. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2016. - 99 Seiten = 1,4 MB PDF-File. -
Electronic ed.: Warschau : FES, 2016
ISBN 978-83-7689-268-9
Publikacja Publikacja

12842
Michał P. Garapich
Brexit - fakty, mity, liczby, możliwe konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii zUnii Europejskiej
Analiza głównych osi debat publicznych
Publikacja Publikacja
Brexit
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk
Kształcenie zawodowe w Polsce : w perspektywie zmian i potrzeb gospodarki
Publikacja Publikacja
Publikacja
2015
Publikacja jubileuszowa FES online
http://www.fes25.eu
25 lat Biura FES w Warszawie
Strona internetowa poświęcona konferencji upamiętniającej 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zgłady Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 1945 r.
http://holocausteducation.eu
Holocousteducation

Eduard Bernstein
Zasady socyalizmu i zadania socyalnej demokracyi
raport Publikacja

Bernstein
Grzegorz Gromadzki, Bastian Sendhardt, Vano Chkhikvadze, Victor Chirila, Hennadiy Maksak
Eastern Partnership Revisited
Associated Countries in Focus
raport Publikacja
Eastern Partnership_Revisited

Joanna Andrychowicz-Skrzeba, Monika Klepacka (red.)
Fundacja im. Friedricha Eberta w kalejdoskopie historii.
25 lat warszawskiego biura

25 lat FES
Michał Syska, Rajmund Niwiński (red.)
Demokracja reaktywacja
Debaty o kryzysie demokracji i jej przyszłości
raport Publikacja
Demokracja reaktywacja
2014
Europe in the Asian Century
Poceedings of the joint seminar of demosEUROPA - Centre For European Strategy, Friedrich-Ebert-Stiftung in Poland and the Warsaw office of the European Council on Foreign Relations
raport Publikacja
Eu in the Asiancentury
Małgorzata Druciarek, Aleksandra Niżyńska
(Nie)obecność kobiet w polityce.
Czy wspólna strategia dla Europy Środkowo-Wschodniej jest możliwa?
raport publikacja
Nie_obecnosc
Wytyczne ONZ dla biznesu
Tłumaczenie Wytycznych ONZ dotyczących
biznesu i praw człowieka, które powstało
pod auspicjami Polskiego Instytutu Praw Człowieka
i Biznesu, Fundacji im. Friedricha Eberta
oraz NSZZ "Solidarność".

raport publikacja
Wytyczne ONZ
Niemcy i Polska wspólnie dla solidarnej przyszłości w Europie
raport publikacja
Niemcy i Polska Wspólnie...
Prawicowy ekstremizm na poziomie lokalnym. Jak mu przeciwdziałać
ESF publikacja
Mini Poradnik
Beata Maciejewska (red.)
Polka powiatowa i zielona modernizacja
2013-2014
działania, dokonania, plany
ESF publikacja
Poloka powiatowa
Vera Trappmann
Związki Zawodowe w Polsce
Aktualna sytuacja, struktura organizacyjna, wyzwania
ESF publikacja
Zwiazki_zawodowe

Agnieszka Łada (red.)
Wspólna dekada
Polska i Niemcy 10 lat razem w Unii Europejskiej
ESF publikacja

Wspolna_dekada_PL_DE
2013
Willy Brandt
Wspomnienia
Willy Brandt Wspomnienia

Franz Walter
Z historii niemieckiej socjaldemokreacji

Książkę można zamówić pod extern adresem

spd

Angelica Schwall-Düren
Wykład ku czci Willy'ego Brandta-2010

Współpraca polsko-niemiecka a przyszłość Europy: szanse
i kontrowersje
ESF publikacja

W_Brandt_2012

Beata Maciejewska
Polka powiatowa i zielona modernizacja
ESF publikacja

Polka powiatowa
2012

Joanna Andrychowicz, Magdalena Błędowska, Katharina
Konarek, Bastian Sendhardt, Adam Traczyk (red.)

Europa
Kontynent pojednania?
40 lat po wizycie Willy'ego Brandta w Warszawie
ESF publikacja

Europa

Michał Syska (red.)
Progressive ideas for Central Europe
Postępowe idee dla Europy Środkowej

Progressive_ideas

Christian Krell (red.)
Podręcznik demokracji socjalnej 1
Podstawy demokracji socjalnej
ESF publikacja

Podstawy_demokrcji_socjalnej

Michał Syska (red.)
Socjaldemokratyczna polityka społeczna
ESF publikacja

Socjaldemokratyczna_polityka_spoleczna

Grażyna Firlit-Fesnak, Emilia Jaroszewska, Helga Oberloskamp(red.)
Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej

Integracja społeczna

Christoph Zöpel
Zagłębie Ruhry i Górny Śląsk w siecie metropolii europejskich. Aglomeracje przemysłowe jako metropolitalne obszary miejskie

Zagłębie Ruhry i Górny Śląsk

Dominik Batorski, Marcin Nagraba, Jan M. Zając, Jarosław Zbieranek (red.)
Internet w kampanii wyborczej 2011

Internet w kampanii wyborczej 2011

Melchior Szczepanik, Jacek Kucharczyk (red.)
Not Only Foreign Policy. Polish Members oft he Seventh European Parliament: Midterm Report

Not only Foreign Policy

Agnieszka Łada, Małgorzata Fałkowska-Warska (red.)
European Politics Online. The Case of Polish Members of European Parliament

EU Politics Online

Dorota Obidniak, Marta Konarzewska (red.)
Czytanki o edukacji. Dyskryminacja

Czytanki o edukacji. Dyskryminacja

Aleksandra Kobylińska, Grzegorz Makowski, Marek Solon-Lipiński (red.)
Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce

Mechanizmy przeciwdziałaniu korupcji w Polsce

Vera Trappmann
Związki Zawodowe w Polsce
Aktualna sytuacja, struktura organizacyjna, wyzwania

Zwiazki_zawodowe

Boris Buden
Strefa przejścia
O końcu postkomunizmu

Strefa_przejscia
2011

Ryszard Chytrowski (red.)
Media-Populizm-Demokracja
Zapis konferencji z dnia 5 listopada 2011

media-populizm-demokracja

Alexander Pfannkuche
Perspektywy wspólnego rynku pracy w regionie Morza Bałtyckiego

Persektywy

FES Warszawa (red.)
Od okrągłego stołu do prezydencji w Unii Europejskiej.
Dwadzieścia lat Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce

20 lat FES

Karolina Stegemann
Polskie związki zawodowe
a zbiorowe prawo pracy
do roku 1989

Polskie zwiazki zawodowe

Dariusz Szwed, Beata Maciejewska
Zrównoważony rozwój metropolii Silesia
ESF publikacja

Silesia

Halina Birenbaum
Wciąż pytają...
Man fragt mich immer wieder...

Wciąż pytają

Peter Merseburger
Willy Brandt
1913-1992
Wizjoner i realista

Willy Brandt

Piotr Buras
Muzułmanie i inni Niemcy
Republika Berlińska wymyśla się na nowo

muzulmanie
2010

Gerhard Schröder
Wykład ku czci Willy'ego Brandta-2010

Unia Europejska w zglobalizowanym świecie -
wyzwania i szanse dla Polski i Niemiec
ESF publikacja

Willy Brandt Vorlesung

Friedhelm Boll, Krzysztof Ruchniewicz
Nie mehr eine Politik über Polen hinweg. Willy Brandt und Polen

Brandt_Polen

Friedhelm Boll, Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer (red.)
we współpracy z Thomasem Rothem
Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia

Pojednanie i polityka

Dariusz Szwed, Beata Maciejewska
Nachhaltige Entwicklung der Metropolregion Schlesien
raport publikacja

raport

International Policy Analysis
Grupa robocza Europa
Ukierunkowanie na zrównoważoną europejską strategię dobrobytu
ESF publikacja

IPA

Jürgen Kocka
Wykład  ku czci Willy Brandta  “1989 - podnarodowa rewolucja i jej następstwa”
ESF publikacja

 

wb

Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada
Towards a European Demos?
A Polish Perspective on the 2009 European Parliamentary Elections

Towards a Eu Demos?
2009

Friedhelm Boll, Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer (Hg.)
unter Mitarbeit von Thomas Roth
Versöhnung und Politik
Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der
1960er-Jahre und die Entspannungspolitik
Beiheft zum Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 27

Versoehnung_und_Politik

Jan Barcz, Barbara Janusz-Pawletta (Red.)
Parlament Europejski po wyborach w 2009 roku.
Nowe zadania w świetle Traktatu z Lizbony
ESF publikacja (wersja angielska)

EU Parliament

Melchior Szczepanik, Elżbieta Kaca, Agnieszka Łada
Bilans aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego
Cele, osiągnięcia, wnioski na przyszłość

bilans

Piotr Ostrowski
Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce

Zwiazki zawodowe

Stanisława Golinowska, Peter Hengstenberg, Maciej Żukowski (Red.)
Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model
ESF publikacja

Study 2008
2008

Socjaldemokrata łączący Polskę i Niemcy
80. urodziny Güntera Grassa
Literatura-Sztuka-Polityka
Gdańsk, 4-6 października 2007

Grass

Anna Kamińska (red.)
Flexicurity - między elastycznością a bezpieczeństwem pracy

Flexicurity

Jakub Borowski
Czy warto przyjąć euro w Polsce?

euro w Polsce

Urszula Sztanderska, Wiktor Wojciechowski
Czego (nie) uczą polskie szkoły?
ESF publikacja

polskie szkoły

Gesine Schwan, Jerzy Holzer, Marie-Claire Lavabre, Birgit Schwelling (Red.)
Demokratyczna tożsamość polityczna
Niemcy, Polska, Francja

demokratyczna

Jerzy Holzer
Poska i Europa “W Polsce czyli nigdzie”

Polska i Europa

Wilm Hosenfeld
“Staram się ratować Każdego” życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach

Hosenfeld

Arkadiusz Sobczyk (Red.)
Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy

infor

Heinrich August Winkler
Długa droga na Zachód
Pożegnanie z kwestią niemiecką
ESF publikacja

Dluga droga na Zachod

Vladimir Špidla
Jaka polityka społeczna dla Europy?
Jaka polityka społeczna dla Polski?
ESF publikacja

WSE

Heinrich August Winkler
Quo vadis Europa?
Unia Europejska pomiędzy rozszerzaniem a pogłębianiem
ESF publikacja

Quo vadis
2007

Tomasz Grzegorz Grosse
Innowacyjna gospodarka na peryferiach?

innow

Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Piotr Kaźmierkiewicz, Magdalena Pucyk
Foreword: Krzysztof Bobiński
The Polish Members of the European Parliament
Their Activities and Impact on the Polish Political Scene

pl

Beata Górka-Winter
EU Operational Engagement:
Struggling for Efficiency
Report from the 2nd European Strategic Forum, Brussels 2007
ESF publikacja

IIStrategic

Sven Biscop
The International Security Engagement of the European Union - Courage and Capabilities for a “More Active” EU
Report from the 1 st European Strategic Forum, Warsaw 2006
ESF publikacja

ESF
2006

Stana Buchowska, Irena Dawid-Olczyk, Joanna Garnier, Irena Malinowska
Jak uczyć o handlu ludźmi. Trochę teorii i nieco praktyki. 2006

oh

Angelica Schwall- Düren
Niemcy i Polacy- partnerzy w kształtowaniu aktywnej polityki wschodniej?

np

Jan Czarzasty, Anna Kulpa-Ogdowska (Red.)
Związki zawodowe. Od konfrontacji do kooperacji
ZZ publikacja

ZZ

Szymon Pawłowski, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki
Ustawa o Europejskich Radach Zakładowych z komentarzem ERZ publikacja

ERZ

Achim Baatzsch (Red.)
Polen und Deutschland im europäischen Binnenmarkt
Perspektiven der polnisch-deutschen Arbeitsmigration im Europäischen Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer
Vademecum publikacja

perspektywy

Zbigniew Czachór, Andrzej Graś
VADEMECUM
Europa od A do Z
Vademecum publikacja

Vademecum

Albrecht Riechers
Pomoc dla Solidarności
Przykłady pomocy zachodnioniemieckiego społeczeństwa i państwa w latach 1980 - 1982 (wyd.2)
Pomoc dla Solidarności publkacja

pomoc

2005

Erhard Eppler
Jakiej chcemy Europy?

eu

Dariusz Zalewski (Red.)
Dialog Społeczny na poziomie regionalnym.
Ocena szans rozwoju

dialog

Irena Machaj
Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i zachodniego pogranicza Polski

spol_kult

Jürgen Hensel (Red.)
Społeczeństwa europejskie i Holocaust

holocaust

Stanisława Golinowska (Red.)
The Social Report. Poland 2005
report Raport Spoleczny Polska 2005r1
report Raport Spoleczny_Polska_2005r2
report Raport Spoleczny Polska_2005r3
report Raport Spoleczny Polska_2005r4
report Raport Spoleczny Polska_2005r5
report Raport Spoleczny Polska_2005r6
report Raport Spoleczny Polska_2005r7pdf

rap05

Mateusz Fałkowski, Jacek Kucharczyk (Red.) Obywatele Europy.
Integracja europejska w polskim życiu publicznym

Obywatele Europy
2004

Hans-Ulrich Klose
Unia Europejska i NATO. Aktualne zagadnienia polityki europejskiej

 

Paweł Kaczmarczyk, Wojciech Łukowski (Red.)
Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej

 

Renata Siemieńska (Red.)
Płeć, wybory, władza

 

Józef M. Fiszer, Jerzy Holzer (Red.)
Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego
Polska, ZSRR, NRD, Czechosłowacja, Węgry

 

Ewa Nasalska
Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949-1999

 

Tomasz Grzegorz Grosse
Współpraca między polskimi i niemieckimi regionami w perspektywie integracji europejskiej

winword publikacja

 

Mirosława Marody Jerzy Wilkin (Red.)
On Course? Poland on the Eve of EU Accession. EU-monitoring VII

EU-monitoring7
2003

Dieter Langewiesche
Państwo centralistyczne - państwo federalne
Modele państw narodowych w Europie XIX i XX wieku

 

Jerzy Kleer
Drogi do gospodarki rynkowej na marginesie doświadczeń transformacyjnych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Rosji

 

Marek Andrzejewski
Erich Brost. Życie i działalność gdańskiego socjaldemokraty

 

Kaspar Nürnberg
Z dziejów więzienia i obozu koncentracyjnego w Słońsku

 

Joanna Korczyńska
Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec

 

Juliusz Gardawski
Konfliktowy pluralizm polskich zwiazków zawodowych

 

Robert Traba
Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci

 

Urszula Nowakowska, Andrzej Dominiczak (Red.)
Razem w Europie. Informatorka równościowa

 

Henri de Bresson
Nowe Niemcy

 
2002

Heinrich August Winkler
Polskie wyzwolenie, niemieckie zjednoczenie. Trudna droga do rozwiazania dwóch kwestii stulecia

 

Radosław Markowski (Red.)
System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń

 

Marzenna Guz - Vetter
Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

 

Włodzimierz Kalicki
Ostatni jeniec wielkiej wojny Polacy i Niemcy po 1945 roku

 

Jerzy Kleer, Aleksander Łukaszewicz (Red.)
Polska w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia gospodarcze
Poland in the European Union Opportunities and Economic Threats

 

Mirosława Marody, Jerzy Wilkin (Red.)
The Vagaries of Institution. Building: Poland’s Adjustment to the European Union
EU-monitoring VI

EU-monitoring6

Mirosława Marody, Jerzy Wilkin (Red.)
Meandry instytucjonalizacji: Dostosowanie Polski do Unii Europejskiej
EU-monitoring VI

 

Wojciech Łukowski
Społeczne tworzenie ojczyzn

 

Zbigniew Czachór
Vademecum. Europa od A do Z

 

Jürgen Hensel, Pia Nordblom (Red. )
Hermann Rauschning .Materialien und Beiträge zu einer politischen Biographie
-Brostiana VI

 

Teresa Pawlak-Lis (Red.)
Polska-Niemcy. Nadzieja i zaufanie

 

Jerzy Wratny
Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej

 

Dział Branżowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (Red.)
Czwarty coroczny przegląd układów zbiorowych pracy

 

Bożena Chołuj (Red.)
System opieki zdrowotnej- efekty zmian w Polsce i krajach sasiednich

 
2001

Jerzy Hausner, Mirosława Marody (Red.)
The Polish Talk Show: Social Dialogue and European Integration.
EU-monitoring V

EU-monitoring5

Wielisława Warzywoda- Kruszyńska (Red.)
Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie??

 

Agnieszka Graff
Świat bez kobiet Płeć w polskim życiu publicznym

 

Tadeusz Kowalik (Red.)
Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi

 

Radosław Markowski, Edmund Wnuk- Lipiński (Red.)
Transformative Paths
in Central and Eastern Europe

 

Wielisława Warzywoda -Kruszyńska (Red.)
Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie

 

Barbara Gąciarz, Włodzimierz Pańków
Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa

 

Juliusz Gardawski
Związki zawodowe na rozdrożu
ESF publikacja

zz1

Dział Branżowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (Red.)
Piąty coroczny przegląd układów zbiorowych pracy

 

Rafał Towalski
Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce

 

Kajus Augustyniak
Poradnik rzecznika prasowego

 

Janusz Świerkocki (Red.)
Accession Negotiations - Selected Results
Interim Report

 
2000

Feliks Tych, Jürgen Hensel (Red.)
Bund. 100 lat historii 1897-1997

 

Małgorzata Ruchniewicz
Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-59

 

Jerzy Hausner, Mirosława Marody (Red.)
The Quality of Governance: Poland Closer to the European Union?
EU-monitoring IV

EU-monitoring4

Jerzy Hausner, Mirosława Marody (Red.)
Jakość rządzenia: Polska bliżej UniiEuropejskiej
EU-monitoring IV

 

Tomasz Grosse
Polityka regionalna Unii Europejskieji jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski

 

Michael Kunczik, Astrid Zipfel
Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu

 

Zygmunt Zaremba
Listy 1946-1967

 

Renata Siemieńska
Nie mogą,nie chcą czy nie potrafią. O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce

 

Jerzy Kleer, Aleksander Łukaszewicz
Euro and Its Impact on the Banking System in Central and Eastern Europe

 

Jerzy Kleer, Aleksander Łukaszewicz
Euro i jego wpływ na system bankowy Europy Środkowo-Wschodniej

 

Hanna Machińska, Ewa Januszewicz (Red.)
Równość kobiet i mężczyzn w europejskich systemach emerytalnych

 

Mieczysław Tomala
Jak Polacy i Niemcy widzą siebie nawzajem?

 

 

Publikacje FES

extern Digitale Bibliothek

extern Internationale Politikanalyse

extern Internationale Politik und Gesellschaft 

extern Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte

extern Portal Wrocławski Ruch Robotniczy

Dialogue on Globalization
dialog on globalization
link www.fes-globalization.org

link Publikacje w formacie PDF

Publikacje archiwalne

oben Początek strony Drukuj stronę  
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
Akademia Demokracji Socjalnej
facebook youtube
Polski | Deutsch
mapa