PUBLIKACJE 1991

PUBLIKATIONEN 1991

 
ret  wstecz / zurück
Antowska-Bartosiewicz Iwona, Małecki Witold
Poland´s External Debt Problem
Economic and Social Policy Series No.
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
Antowska-Bartosiewicz Iwona, Małecki Witold
Zadłużenie zagraniczne Polski
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 1
Czechowski Paweł,Piątek Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce. Historia, stan obecny, perspektywy rozwoju
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce,Administracja i instytucje publiczne zeszyt 1
Danielewski Jan, Kloc Mieczysław
Między Wschodem a Zachodem: gospodarcze miejsce Polski w Europie dziś i jutro
Fundacja im. Friedricha Eberta, Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 8
Bieguński Lech, Wawrzyniak Bogdan
Polska przebudowa: Zachowania przedsiębiorstw w procesie zmian
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 12
Bieguński Lech, Wawrzyniak Bogdan
Poland´s Restructuring: Corporate Behaviour in the Process of Change
Economic and Social Policy Series No. 12
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
Breitkopf Mikołaj, Górski Marian, Jaszczyński Dariusz
Prywatyzacja w Polsce
Fundacja im. Friedricha Eberta ,Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 6
Breitkopf Mikołaj, Górski Marian, Jaszczyński Dariusz
Privatisation in Poland
Economic and Social Policy Series No. 6
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
Czarny Elżbieta, Czarny Bogusław
Od planu do rynku. Doświadczenia polskie
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 7
Czarny Elżbieta, Czarny Bogusław
From the Plan to the Market. The Polish Experience
Economic and Social Policy Series No. 7
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
Janusz Fiszer
Reforma Podatkowa w Polsce
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 9
Fundacja im. Friedricha Eberta
Janusz Fiszer
Tax Reform in Poland
Economic and Social Policy Series No.9
Friedrich Ebert Foundation Poland
Janusz Fiszer
Finansowanie samorządu terytorialnego w Polsce
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 10
Fundacja im. Friedricha Eberta
Gardawski Juliusz
Pracownicy o polityce i gospodarce. Wstępne omówienie wyników badań
Kalicki Krzysztof
Polityka pieniężna w okresie gospodarczej transformacji
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 5
Fundacja im. Friedricha Eberta
Kalicki Krzysztof
Monetary Policy in a Period of Economic Transformation
Economic and Social Policy Series No.5
Friedrich Ebert Foundation Poland
Misala Józef, Pac Roland, Kalinowska Lidia
Możliwości kontynuowania powiązań handlowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i firmami z obszaru byłej NRD
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 13
Fundacja im. Friedricha Eberta
Misala Józef, Pac Roland, Kalinowska Lidia
Die Möglichkeiten einer Aufrechterhaltung der Handels- und Kooperationsbeziehungen zwischen polnischen Unternehmen und firmen der ehemaligen DDR
Wirtschafts- und Sozialpolitik Serie Nr. 13
Pac Roland, Anusz Jan
Współpraca gospodarcza Polska-Niemcy: tradycje, stan obecny, perspektywy
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 2
Fundacja im. Friedricha Eberta
Pac Roland, Anusz Jan
Polish-German Economic Cooperation: Past, Present, Future
Economic and Social Policy Series No.2
Friedrich Ebert Foundation Poland
Polakowska-Kujawa Jolanta
Świadomość pracobiorców w procesie zmian. Badania empiryczne w RFN
Fundacja im. Friedricha Eberta
Reforma i przekształcenie sektora łączności w Polsce
Seminarium w Warszawie 27-29 maja 1991
NSZZ Solidarność Lącznościowców Warszawa, Fundacja im. Friedricha Eberta
Restrukturyzacja starych okręgów przemysłowych. Doświadczenia zachodnie a sytuacja w Polsce — misja studyjna Katowice-Łódź 24-25.06.1991
konferencja Smardzewice k/Łodzi 26-28.06.1991
Centralny Urząd Planowania,Urząd Wojewódzki w Łodzi, Fundacja im. Friedricha Eberta
Rozwój gospodarczy oraz zbliżenie polityczne poprzez przygraniczną współpracę wzdłuż granicy polsko-niemieckiej
Konferencja w Lubniewicach (woj. gorzowskie), 9-12 maja 1991
Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność Region Gorzów Wielkopolski, Fundacja im. Friedricha Eberta
Synowiec Ewa, Rzeszutek Ewa
Stosunki handlowe polski ze Wspólnotą Europejską u progu lat 90-tych
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 3
Synowiec Ewa, Rzeszutek Ewa
Poland´s Trade with the European Community at the Turn of the 1990s
Economic and Social Policy Series No. 3
Wirtschaftliche Entwicklung und politische Annäherung durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit entlang der deutsch-polnischen Grenze
Konferenz Lubniewice bei Gorzów Wielkopolski, 9.-12. Mai 1991
Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność Region Gorzów Wielkopolski
Fundacja im. Friedricha Eberta
Wyczański Paweł, Nowiński Krzysztof
Polski system bankowy. Bieżąca sytuacja, funkcjonowanie i perspektywy
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 4
ret  wstecz / zurück