PUBLIKACJE 1993

PUBLIKATIONEN 1993

  ret  wstecz / zurück
Błuszkowski Jan, Garlicki Jan
Społeczne warunki działania inwestorów zagranicznych w Polsce. Sondaż opinii biznesmenów i menedżerów spółek z udziałem zagranicznym
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
Błuszkowski Jan, Garlicki Jan
Social Conditions of Foreign Investor Operations in Poland. An Opinion Poll of Businessmen and Managers of Companies with Foreign Capital
Friedrich Ebert Foundation Poland
State Agency for Foreign Investment
ret  wstecz / zurück
Baehr Jerzy
Companies with Employee Participation
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
Błuszkowski Jan, Garlicki Jan, Sadowska-Cieślak Ewa
Ekonomiczne warunki działalności spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Raport z badania opinii właścicieli i menedżerów spółek z udziałem kapitału zagranicznego
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
Błuszkowski Jan, Garlicki Jan, Sadowska-Cieœlak Ewa
Economic Conditions of the Operation of Joint Ventures in Poland. Report on a survey of the owners and managers of joint ventures
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
State Agency for Foreign Investment
Boczar Kazimierz, Szelążek Tadeusz, Wala Franciszek
Spółdzielczość wiejska w okresie przełomu
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 27
Boczar Kazimierz, Szelążek Tadeusz, Wala Franciszek
Poland´s Agricultural Cooperatives as They Move to a Market Economy
Friedrich Ebert Foundation Poland
Economic and Social Policy Series No. 27
Campbell John L.
Transformations of POstcommunist Fiscal Systems
Conference on Transforming Post-socialist Societies, Kraków, October 21-23, 1993, Friedrich Ebert Foundation Poland, Cracow Academy of Economics
Development of Small and Medium Enterprises. Western Experiences and the Situation in Poland
Report on a seminar in Białobrzegi near Radom October 13-14, 1992
Ouverture Programme
Agencja Rozwoju Regionalnego “Radom” S.A.
Friedrich Ebert Foundation Poland
Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen. Westliche Erfahrungen und die Situation in Polen
Bericht über ein Seminar in Białobrzegi bei Radom 13.-14. Oktober 1992
Ouverture Programm
Agencja Rozwoju Regionalnego Radom S.A.
Friedrich-Ebert-Stiftung Polen
The Gaidar Programme
Lessons for Poland and Eastern Europe
Edited by Marek Dąbrowski
CASE Center for Social Economic Rsearch
Friedrich Ebert Foundation
Florek Ludwik
Prawo Wspólnot Europejskich w zakresie zatrudnienia i stosunków pracy
Jakóbik Witold
Restrukturyzacja przemysłu w okresie transformacji
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 31
Fundacja im. Friedricha Eberta
Kidyba Andrzej
Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego
Hausner Jerzy, Mosur Grzegorz - edition
Transformation Processes in Eastern Europe: Western Perspectives and the Polish Experience
Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences
Friedrich Ebert Foundation
Kidyba Andrzej, Łobocki Józef
Instytucje non-profit w restrukturyzacji regionu. Doświadczenia Lubelskiej Fundacji Rozwoju
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 30
Fundacja im. Friedricha Eberta
Kidyba Andrzej, Wróbel Andrzej
Ustrój i zadania administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 34
Fundacja im. Friedricha Eberta
Kidyba Andrzej, Łobocki Józef
Non-Profit Institutions in Regional Restructuring
Economic and Social Policy Series No. 30
Friedrich Ebert Foundation Poland
Metody opracowania budżetu państwa. Rozwiązania polskie a systemy innych państw demokratycznych, praca zbiorowa pod redakcją Marka Dąbrowskiego
CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Fundacja im. Friedricha Eberta
Księżopolski Mirosław, Supińska Jolanta - redakcja naukowa
Zagrożenia i szanse polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji
Fundacja im. Friedricha Eberta
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Multifunktionelle Entwicklung der ländlichen Räume in den Granzgebieten. Studie am Beispiel der Gemeinde Myślibórz. Untersuchungsergebnisse des Instituts für Entwicklung des Landes und der Landwirtschaft der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Landwirtschaftliche Universität zu Warschau
Pomoc społeczna na szczeblu lokalnym, konferencja w Piwnicznej, 16-17 listopada 1992
Fundacja Zabezpieczenia Społecznego
Fundacja “Polska Praca” Frakcja Społeczno-Liberalna Unii Demokratycznej, Fundacja im. Friedricha Eberta
Pańków Włodzimierz
Instytucje pracy w procesach transformacji. Polskie doświadczenia z lat 1990-1992
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Pańków Włodzimierz
Work Institutions in Transformation. The Case of Poland 1990-1992
Friedrich Ebert Foundation
Pedersen Ove K., Ronit Karsten, Hausner Jerzy
Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries
Conference on transforming post-socialist societies
Kraków, October 21-23, 1993
Cracow Academy of Economics
Pestoff Victor A., Hoós Janos, Roxin Violeta
Institutional Changes in Basic Social Services in Central and East Europe during the Transition to Market Economies
Conference on transforming post-socialist societies, Kraków, October 21-23, 1993
Cracow Academy of Economics,Cracow 1993
Szromnik Andrzej
Rynki Europy Wschodniej w oczach niemieckich przedsiębiorców
Program Gajdara. Wnioski dla Polski i Europy Wschodniej. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Marka Dąbrowskiego
CASE- Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Fundacja im. Friedricha Eberta
Polityka pieniężna w procesie transformacji w krajach posocjalistycznych. Polityka bez alternatywy?
Pod redakcją naukową Andrzeja Sopoćko
Instytut Finansów
Social Effects of Unemployment on Local Communities. Result of a research project in several Polish small towns, edited by Małgorzata Szylko-Skoczny
Economic and Social Policy Series No. 24
Friedrich Ebert Foundation
Pomoc społeczna wobec zjawiska bezrobocia, Raport z badań pod redakcją Małgorzaty Szylko-Skoczny
Fundacja im. Friedricha Eberta
Urząd Pracy
Skoczny Tadeusz
Zakres i kierunki dostosowywania polskiego prawa antymonopolowego do europejskich reguł konkurencji
Rola kształcenia proekologicznego w rozwoju regionalnym “EKO-KSIĄŻ ´93”Materiały konferencji Książ 21-24 września 1993
Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Stowarzystenie Inicjatyw Polsko-Niemieckich
Fundacja im. Friedricha Eberta
Szlachta Jacek
Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 35
Wyczański Paweł
Polish Banking System 1990-92
Economic and Social Policy Series No.32
Wyczański Paweł
Polski system bankowy 1990-92
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 32