PUBLIKACJE 1994

PUBLIKATIONEN 1994

 
    ret  wstecz / zurück
Drugi rok reform gospodarczych w Rosji. Wnioski dla Polski i Europy Wschodniej
red.Marek Dąbrowski i Piotr Kozarzewski
CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Fundacja Friedricha Eberta
Drąg Zbigniew, Indraszkiewicz Jerzy
Regionalna elita władzy w Polsce
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 36
Fundacja im. Friedricha Eberta biuro na Śląsku
 
Federowicz Michał
Polands Economic Order: Persistence and Transformation
Friedrich Ebert Foundation
 
Gardawski Juliusz Gilejko Leszek, Żukowski Tomasz
Związki Zawodowe w Przedsiębiorstwach Przemysłowych. Działacze i członkowie związków o swych organizacjach, gospodarce i polityce
Jakóbik Witold
Restructuring Poland´s Industry at the Time of Transformation
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Fundacja im. Friedricha Eberta
Gardawski Juliusz, Żukowski Tomasz
Robotnicy 1993. Wybory ekonomiczne i polityczne
Kidyba Andrzej, Wróbel Andrzej
Public Administration in Poland. Its Structure and Powers
Economic and Social Policy Series No. 34 Friedrich Ebert Foundation Poland
Kontynuacja czy przełom. Dylematy transformacji ustrojowej
red. Witold Jakóbik
Instytut Studiów Politycznych PAN Fundacja im. Friedricha Eberta
Społeczeństwo polskie w latach 1989-1993. Wybrane zagadnienia i dane z zakresu polityki społecznej
Zbiór opracowań pod redakcją Antoniego Rajkiewicza
Levitas Anthony, Gęsickia Grażyna
Lokalne Fundusze Gwarancyjne
OECD
Program Inicjatyw Lokalnych PHARE
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Województwo w zmienionej strukturze terytorialno-administracyjnej Polski Sympozjum w dniu 15. grudnia 1993 w Toruniu
Zbiór studiów naukowych pod redakcją Mariana Kallasa
Przedsiębiorstwo państwowe w gospodarce rynkowej
Studia i materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
    ret  wstecz / zurück