PUBLIKACJE 1995

PUBLIKATIONEN 1995

  ret  wstecz / zurück
Andrzejewski Marek
Gdański socjaldemokrata Erich Brost
Wydawnictwo Gdańskie
Andrzejewski Marek
Socjaldemokrata Kurt Schumacher. Z Chełmna do Hanoweru
Wydawnictwo Gdańskie
ret  wstecz / zurück
Bednarski Marek, Wratny Jerzy
Prawne i ekonomiczne aspekty reprezentacji interesów pracowniczych w przedsiębiorstwach prywatyzowanych
Raport z badań
Fundacja im. Friedricha Eberta
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Hausner Jerzy, Kudłacz Tadeusz, Szlachta Jacek
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland´s Economy. The Case of South-Eastern Poland
Cracow Academy of Economics
the UCEMET Office
Heinrichs Jürgen
Środowisko a płodność. Wprowadzenie do ekologii seksualnej. Przyczynek do rozwoju ludności świata
Hausner Jerzy, Pedersen Ove K., Ronit Karsten
Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-Socialist Countries
Cracow Academy of Economics
Friedrich Ebert Foundation
Kidyba Andrzej
Fundacje i stowarzyszenia. Zagadnienia podstawowe
Levitas Anthony, Gęsicka Grażyna
Local Guarantee Funds
OECD
PHARE Local Initiatives Programme
Friedrich Ebert Foundation
Widmeier Hans-Peter
O ładzie społecznym. Demokratyczna polityka społeczna
Logika biurokracji
Pestoff Victor A. - editor
Reforming Social Services in Central and Eastern Europe - an Eleven Nation Overview
Cracow Academy of Economics
Pomoc dla transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej
Raport 1995
Krzysztof Ners i Ingrid T. Buxell przy udziale Michael Palmer, Ewa Piwowar, Daniel Linotte
PECAT
Institute for EastWest Studies Policy Education Centre on Assistance in Transition
Reszke Irena
Stereotypy bezrobotnych i opinie o bezrobociu w Polsce
Badanie wykonane w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN - grant KBN
Fundacja im. Friedricha Eberta
Wiśniewski Andrzej - redakcja
Świadomość ekologiczna konsumentów polskich. Podsumowanie badań
Konsumencki Instytut jakości
Fundacja im. Friedricha Eberta
Wyczański Paweł, Gołajewska Marta
Polski System Bankowy 1990-1994
Szlachta Jacek
Regional Development in Poland under Transformation