PUBLIKACJE 1996

PUBLIKATIONEN 1996

  ret  wstecz / zurück
Andrzejewski Marek - redakcja
Antyhitlerowska opozycja 1933-1939. Wolne Miasto Gdańsk, Prusy Wschodnie, Śląsk, Łódź
Fundacja im. Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta
Aniol Wlodek
Poland´s Migration and Ethnic Policies
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
 
Companies with foreign participation in their local environment
Report on a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Compiled by: Jan Błuszkowski, Jan Garlicki
Friedrich Ebert Foundation Poland
Polish Agency for Foreign Investment Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski. Zróżnicowania regionalne jako wyzwanie strategiczne polityki rozwoju regionalnego Polski
Konferencja Katowice 26-27 stycznia 1996
 
Causes and Consequences of Migration in Central and Eastern Europe. Podlasie and Śląsk Opolski: basic trends in 1975-1994
edited by: Ewa Jazwinska and Marek Okolski
Migration Research Centre
Institute of Social Studies University of Warsaw
Companies with foreign participation in their local environmen
A Study
Summary of a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Compiled by: Jan Błuszkowski, Jan Garlicki
Friedrich Ebert Foundation Poland
Polish Agency for Foreign Investment
Social Policy towards Poverty. Comparative Approach
edited by Stanisława Golinowska
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 
Dlaczego polscy mężczyźni umierają tak wcześnie? Materiały z sesji zorganizowanej przez Barbarę Labudę, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Belweder, 20. czerwca 1996 r.
Biuro Spraw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP
Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w środowisku lokalnym. Synteza wyników badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych
opracowanie: Jan Błuszkowski, Jan Garlicki
Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych
Fundacja im. Friedricha Eberta
 
Społeczeństwo polskie w latach 1989-1994. Zagadnienia polityki społeczne
zbiór opracowań od redakcją Antoniego Rajkiewicza
Rzeszutek Ewa
Kurs rynkowy złotego jako element transformacji polskiej gospodarki
 
Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski. Rozwój regionów przygranicznych i współpracy transgraniczne
Konferencja Wrocław
Wyczański Paweł, Gołajewska Marta
Polski System Bankowy 1990-1995
 
Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w środowisku lokalnym. Raport z badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnyc
opracowanie: Jan Błuszkowski, Jan Garlicki
Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych
Fundacja im. Friedricha Eberta
 
Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski
studia w ramach projektu badawczego “Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski”
    ret  wstecz / zurück