PUBLIKACJE 1997

PUBLIKATIONEN 1997

ret  wstecz / zurück
Andrzejewski Marek
Ludzie Wolnego Miasta Gdańska , (1920-1939)
Causes and Consequences of Migration in Central und Eastern Europe
red.. Ewa Jaźwińska, Marek Okolski
ret  wstecz / zurück
Belka Marek, Hausner Jerzy, Jasiński Leszek , Marody Mirosława, Zirk-Sadowski Marek
Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej, EU-monitoring
Fundacja im. Friedricha Eberta
Belka Marek, Hausner Jerzy, Jasiński Leszek, Marody Mirosława, Zirk-Sadowski Marek
The Polish Transformation from the Perspective of European Integration
EU-monitoring
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
Integracja europejska. Podręcznik dla szkół średnich
red. Krystyna Chojnicka
Marketing jako czynnik transformacji gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie Niemiec, materiały z seminarium naukowego
Obrachunki z historią
Brostiana 2
red. Włodzimierz Borodziej
Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej
Płeć a wybory,
red. Renata Siemieńska
Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu i podręcznikach szkolnych Polska między Niemcami a Rosją
red. Włodzimierz Borodziej, Paweł Wieczorkiewicz
Społeczeństwo polskie w latach 1989-1995/96. Zagadnienia polityki społecznej, zbiór opracowań pod red. Antoniego Rajkiewicza Referendum konstytucyjne w Polsce
red. Michał T. Staszewski
Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne
red. Witold Jakóbik
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Fundacja im. Friedricha Eberta
The Further Development of CEFTA: Institutionalization, Deepening, Widening?
The Identity of Central Europe
red. Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki