PUBLIKACJE 1999

PUBLIKATIONEN 1999

ret  wstecz / zurück
100 Jahre Jüdischer Arbeiter-Bund, Verlagsreihe “Brostiana”, Band V, Red. Feliks Tych, Jürgen Hensel Tematy żydowskie, Red. Elżbieta i Robert Traba
Wspólnota Kulturowa Borussia
Wspólnota sprzecznych interesów? Polska i Niemcy w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód
Centrum Stosunków Międzynarodowych
NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego, red. Erhard Cziomer
Fundacja “Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”
Wybory parlamentarne 1997
System partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, red. Radosław Markowski
Komitet Badań Naukowych
Renata Siemieńska
Women and Men in Elites Cross National Study
Instytut Studiów Politycznych
Three Polands: The Potential for and Barriers to Integration with the European Union, EU-Monitoring III, Ed. by Jerzy Hausner, Mirosława Marody Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską, EU-monitoring III, red. Jerzy Hausner, Mirosława Marody
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-1998, red. Włodzimierz Dzierżanowski
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Usaid Gemini Small Business Project
Basil Kerski
Otwarta brama. Niemcy między zjednoczeniem a końcem stulecia. Szkice i rozmowy
Wspólnota Kulturowa BORUSSIA
Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej
Juliusz Gardawski, Barbara Gąciarz, Andrzej Mokrzyszewski, Włodzimierz Pańków
Instytut Spraw Publicznych
Eugeniusz Cezary Król
Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945
ISP PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm
Europa Środkowo-Wschodnia 1996. Rocznik VI
Instytut Studiów Politycznych PAN
Prasa gdańska na przestrzeni wieków
red. Marek Andrzejewski
The Changing Map of Europe. The Trajectory Berlin-Poznań-Warsaw
A tribute to Antoni Kukliński Ed. By Ryszard Domański
Jerzy Stańczyk
Przeobrażenia międzynarodowego układu sił w Europie
Instytut Studiów Politycznych PAN
Dział Branżowy Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. Trzeci coroczny przegląd układów zbiorowych pracy
Juliusz Gardawski Barbara Gąciarz,Andrzej Mokrzyszewsk, Włodzimierz Pańków
Rozpad bastionu. Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej
Instytut Spraw Publicznych
Dział Branżowy Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. Drugi coroczny przegląd układów zbiorowych pracy