logo FES

Ba速ycki Radar Przysz這軼i
Perspektywy socjaldemokracji w regionie Morza Ba速yckiego

pdfPerspektywy socjaldemokracji w regionie Morza Ba速yckiego

Na pocz徠ku listopada oko這 35 m這dych progresywnych polityk闚 z regionu Morza Ba速yckiego spotka這 si w Gda雟ku, by dyskutowa o aktualnych wyzwaniach dla Europy, takich jak populizm czy powi您anie mi璠zy socjaldemokracj a spo貫cze雟twem. M這dzi politycy z dziewi璚iu pa雟tw regionu Morza Ba速yckiego go軼ili w Tr鎩mie軼ie na zaproszenie Fundacji im. Friedricha Eberta, kt鏎a ju po raz piaty zorganizowa豉 warsztaty zatytu這wane "Ba速ycki Radar Przysz這軼i".

04-07 11 2016

Trzydniowe spotkanie otworzy豉 Agnieszka Wi郾iewska, dziennikarka Krytyki Politycznej, kt鏎a wsp鏊nie z moderatorem Adamem Traczykiem, prezesem think tanku Global.Lab, dyskytowa豉 z uczestnikami i uczestniczkami na temat obecnego kryzysu wok馧 Trybuna逝 Konstytucyjnego i roli, jak w impasie tym 04-07 11 2016odgrywa Komisja Europejska. Po tym, jak prezydent Andrzej Duda odm闚i zaprzysi篹enia s璠zi闚 wybranych przez poprzedni parlament, a rz康 Beaty Szyd這 nie opublikowa orzeczenia w sprawie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zdolno嗆 Trybuna逝 do dzia豉nia zosta豉 powa積ie ograniczona. W rezultacie Komisja Europejska uruchomi豉 mechanizm kontroli praworz康no軼i, kt鏎y ma na celu - w porozumieniu z polskim rz康em - dokona rewizji stanu praworz康no軼i w kraju. Na pytanie Traczyka, czy post瘼owanie polskiego rz康u mo瞠 zaszkodzi wizerunkowi kraju w Europie, Wi郾iewska odpowiedzia豉 twierdz帷o, zauwa瘸j帷 jednak, 瞠 ca趾owit win nie mo積a obarcza rz康z帷ej obecnie partii. W ko鎍u to poprzedni rz康, z這穎ny z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, mianowa pi璚iu - zamiast przewidzianych trzech - s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego, co by這 niezgodne z konstytucj. W dyskusji, kt鏎a si nast瘼nie wywi您a豉, najcz窷ciej pojawia這 si pytanie, czy Unia Europejska ma prawo ingerowa w sprawy wewn徠rz kraju, a tak瞠 jaka jest relacja mi璠zy demokracj a praworz康no軼i. Podsumowuj帷 dyskusj, Adam Traczyk zwr鏂i uwag na to, 瞠 wchodz帷 do Unii Europejskiej, Polska uzna豉 obowi您uj帷e w niej zasady i procedury. "Nie mo積a wi璚 teraz mie pretensji, 瞠 Europa monitoruje sytuacj w kraju" - stwierdzi.

04-07 11 2016Na rozpocz璚ie drugiego dnia warsztat闚 g這s zabra dr Werner Eichhorst, dyrektor dzia逝 odpowiedzialnego za polityk europejskiego rynku pracy w Instytucie Bada nad Przysz這軼i Pracy (IZA) w Bonn, kt鏎y nakre郵i zjawisko cyfryzacji zatrudnienia. W swoim przem闚ieniu Eichhorst skoncentrowa si na szansach i zagro瞠niach zwi您anych z cyfryzacj pracy i zwr鏂i szczeg鏊n uwag na jej potencjalne konsekwencje dla praw socjalnych i prawa pracy. W鈔鏚 przyczyn post瘼uj帷ego uelastycznienia rynku pracy ekspert wymieni globalizacj, zmiany demograficzne, zmiany ram prawnych oraz uk豉d闚 zbiorowych pracy, a tak瞠 post瘼 technologiczny. Szczeg鏊nie "cyfrowa rewolucja" mo瞠 przyczyni si do decyduj帷ych przeobra瞠 rynku pracy. W rezultacie nale篡 zada sobie pytanie, jak dostosowa do nowych wyzwa polityk zatrudnienia i systemy zabezpieczenia spo貫cznego. Wed逝g Eichhorsta najwa積iejsza jest przy tym kwestia zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownik闚, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencja逝 nowego stylu pracy. Eichhorst podkre郵i tak瞠, 瞠 potencjalnych przeobra瞠 rynku pracy nie da si w wiarygodny spos鏏 przewidzie. Z tego wzgl璠u - obok znanych wszystkim negatywnych scenariuszy stopniowego zast瘼owania pracy ludzi przez maszyny - nale篡 wzi望 pod uwag r闚nie zmiany, kt鏎e b璠 dla pracownik闚 korzystne. Przyk豉dowo cyfryzacja proces闚 pracy mog豉by uwolni ich od rutynowych, obci捫aj帷ych fizycznie czynno軼i, zostawiaj帷 tym samym wi璚ej miejsca na zadania kreatywne. Ponadto nale篡 pami皻a, 瞠 cyfryzacja w wi瘯szo軼i nie zast徙i kompletnych stanowisk, a jedynie pewne etapy proces闚 pracy, za kt鏎e do tej pory odpowiedzialni byli ludzie. Dotyczy to szczeg鏊nie rutynowych czynno軼i, kt鏎e nie wymagaj bezpo鈔edniego kontaktu z drugim cz這wiekiem. Na pytanie moderatora04-07 11 2016 Filipa Konopczy雟kiego z Fundacji Kaleckiego, w jaki spos鏏 progresywna polityka spo貫czna powinna odpowiedzie na wyzwania zwi您ane z cyfryzacj, Eichhorst zwr鏂i uwag na siedem kwestii. Po pierwsze, konieczny jest wi瘯szy nacisk na kszta販enie zorientowane na przysz這嗆. Po drugie, musi si zwi瘯szy udzia kobiet w rynku pracy. Trzecim wa積ym aspektem jest lepsza integracja imigrant闚 na rynku pracy. Po czwarte, konieczne jest wyd逝瞠nie 篡cia zawodowego, co wymaga stworzenia mo磧iwo軼i kszta販enia ustawicznego i zagwarantowania zach皻 finansowych do tworzenia dobrych i zdrowych warunk闚 pracy. Po pi徠e, nale篡 zapewni zr闚nowa穎n organizacj pracy na szczeblu zak豉dowym. Po sz鏀te, konieczne jest rozszerzenie p豉skich hierarchii. Jako si鏚my i ostatni punkt Eichhorst wymieni tworzenie korzystnych warunk闚 ramowych dla progresywnego i premiuj帷ego mobilno嗆 鈔odowiska pracy. W tym kontek軼ie istnieje du瞠 pole dzia豉nia dla polityk闚 i partner闚 spo貫cznych, kt鏎zy powinni wywiera aktywny wp造w na wywo豉ne cyfryzacj zmiany, zar闚no na szczeblu zak豉dowym, jak i krajowym oraz og鏊noeuropejskim.

Trzeci panel dyskusyjny, moderowany przez dr Magd Leszczyn-Rzucid這 z Centrum im. Ignacego04-07 11 2016 Daszy雟kiego, po鈍i璚ony by pytaniu, w jaki spos鏏 si造 socjaldemokratyczne mog odpowiedzie na wyzwanie, jakie stanowi ruchy populistyczne. W pierwszej kolejno軼i Leszczyna-Rzucid這 zwr鏂i豉 uwag, jak pojemne jest poj璚ie populizmu. Mamy do czynienia z populizmem zar闚no lewicowym, jak i prawicowym, kt鏎y nierzadko niesie dodatkowo konotacje antyeuropejskie lub antyameryka雟kie. Cech wsp鏊n lewicowej i prawicowej odmiany populizmu jest niech耩 do elit spo貫cznych. Jak stwierdzi豉 prof. dr Giorgia Bulli z Uniwersytetu Florenckiego, mimo pewnych podobie雟tw oba rodzaje populizmu znacznie si od siebie r騜ni. Populizm prawicowy, kt鏎y narodzi si w latach dziewi耩dziesi徠ych, bazuje przede wszystkim na nier闚no軼iach spo貫cznych 04-07 11 2016mi璠zy lud幟i, maj帷ych 廝鏚這 zar闚no w p販i, jak i pochodzeniu etnicznym. Wsp馧czesny populizm lewicowy ma z kolei inne punkty odniesienia i odmienny styl komunikacyjny. Dr David Bebnowski z Instytutu Bada nad Ruchami Spo貫cznymi zgodzi si ze swoj przedm闚czyni co do tego, 瞠 populizm lewicowy i prawicowy bardzo si od siebie r騜ni. Podczas gdy populizm prawicowy opiera si na "solidarno軼i wykluczaj帷ej" (jako przyk豉d mo積a tu poda antyislamsk postaw niemieckiej partii AfD), populizm lewicowy partii takich jak Podemos stawia na ca趾owite w陰czenie. Wed逝g Bebnowskiego g堯wn przyczyn rosn帷ego poparcia dla postulat闚 populistycznych jest "szeroki konsensus partii 鈔odka", kt鏎y wyra瘸 si w braku dyskusji politycznych. Dyskusje te coraz cz窷ciej tocz si bowiem na obrze瘸ch 鈍iata polityki, a wi璚 tam, gdzie dzia豉j populi軼i - zar闚no lewicowi, jak i prawicowi. Prof. dr Emilia Zankina z Uniwersytetu Ameryka雟kiego w Bu貪arii zgodzi豉 si z t ocen tylko do pewnego stopnia. "Obecnie partie lokuj si r闚nie po鈔odku sceny politycznej" - stwierdzi豉. Najcz窷ciej mamy dzi do czynienia z " populizmem mi瘯kim", kt鏎y pomie軼i "ka盥 ideologi". Wed逝g ekspertki populizm to "strategia polityczna", kt鏎a zagnie寮zi豉 si w strukturach demograficznych, cho sama jest do g喚bi antydemokratyczna. Je瞠li w obecnym rozkwicie ruch闚 populistycznych mieliby鄉y znale潭 co pozytywnego, by豉by to polityczna mobilizacja obywateli i obywatelek, nawet je郵i obrany kierunek polityczny nie do ko鎍a mo瞠 si podoba. Oto jednak w豉郾ie tradycyjne pole do dzia豉nia dla socjaldemokracji - edukacja polityczna obywateli i obywatelek.

04-07 11 2016Podczas warsztat闚 - kolejnego etapu spotkania - uczestnicy i uczestniczki przy pomocy metody World Caf dyskutowali na tematy takie jak "cyfryzacja zatrudnienia", "socjaldemokracja i populizm", "stosunki UE-Rosja" i "spo貫czne korzenie socjaldemokracji w partiach, zwi您kach zawodowych i ruchach spo貫cznych". Trzeciego i ostatniego dnia konferencji m這dzi politycy prezentowali rezultaty dyskusji, kt鏎e prowadzili poprzedniego dnia. Okaza這 si, 瞠 w ich ocenie cyfryzacja pracy stanowi szans, ale jednocze郾ie podkre郵ili oni konieczno嗆 zabezpieczenia osi庵ni耩 pa雟twa opieku鎍zego. W tym kontek軼ie wa積e jest, by zwi您ki zawodowe oraz Unia Europejska u篡造 swoich potencjalnych wp造w闚. Ponadto z nowym wyzwaniem mo積a si zmierzy poprzez kszta販enie proaktywne. Pod has貫m "nowa edukacja w nowej ekonomii" politycy rozmawiali przyk豉dowo o tym, 瞠04-07 11 2016 nale篡 w wi瘯szym stopniu wykorzystywa aspekty cyfrowe podczas zaj耩 szkolnych. Ten, kto jest w stanie stworzy swoj w豉sn aplikacj, mo瞠 bez problemu uczestniczy w nowym cyfrowym rynku pracy, a wyzwanie, jakim jest digitalizacja, przeku w szans. Uczestnicy i uczestniczki zaproponowali r闚nie podw鎩n strategi dzia豉nia dla socjaldemokracji, kt鏎a pozwoli jej w豉軼iwie zareagowa na wyzwanie, jakie stanowi populizm. Z jednej strony nale篡 w wi瘯szym stopniu korzysta z medi闚 spo貫czno軼iowych, tworzy nowe platformy i aktywnie dyskutowa na istniej帷ych forach. Z drugiej strony konieczne jest bazowanie na swoich mocnych stronach - w tym przypadku polemice politycznej na szczeblu lokalnym. Wzmocnienie poziomu lokalnego okre郵ono jako szczeg鏊nie istotne r闚nie w odniesieniu do (s豉bn帷ego) zakorzenienia spo貫cznego socjaldemokracji. Zaanga穎wanie spo貫czne cz瘰to ma swoje 廝鏚這 w豉郾ie na szczeblu lokalnym, dlatego wa積e jest, by aktywist闚 i aktywistki uczy nie tylko o "powadze sytuacji", ale te tego, jak czerpa rado嗆 z zaanga穎wania politycznego, gdy wy陰cznie kombinacja tych dw鏂h czynnik闚 da im odpowiedni motywacj. Uczestnicy i uczestniczki najmniej zgodni byli co do kwestii przysz這軼i stosunk闚 mi璠zy Uni Europejsk a Rosj. Pojawia造 si g這sy, 瞠 sankcje stanowi narz璠zie wywierania nacisku, bez kt鏎ego nie da si tutaj obej嗆, ale inni zwracali uwag, 瞠 jak dot康 rozwi您anie to praktycznie nie przynios這 spodziewanych rezultat闚. Zgodzono si wy陰cznie co do tego, 瞠 dialog mi璠zy Rosj a UE jest konieczny, ale nie mo瞠 sta si celem samym w sobie.04-07 11 2016

04-07 11 2016

 

 

 

 

 

 

Wed逝g organizator闚 oraz bior帷ych udzia w spotkaniu seminarium nale篡 oceni pozytywnie. Po raz 04-07 11 2016pierwszy uda這 si sprawi, 瞠 wzi瘭i w nim udzia przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich dziewi璚iu kraj闚 regionu Morza Ba速yckiego - Polski, Niemiec, Litwy, υtwy, Estonii, Rosji, Finlandii, Szwecji i Danii. Uczestnicy i uczestniczki wyrazili pragnienie, by kontynuowa dialog, zar闚no w formie Ba速yckiego Radaru Przysz這軼i, jak i poza nim. Dzi瘯i Fundacji im. Friedricha Eberta uda這 si na przyk豉d zainicjowa intensywn wymian m這dych socjaldemokrat闚 i socjaldemokratek ze Szlezwika-Holsztynu i Estonii. Po tym, jak strona niemiecka odwiedzi豉 ostatnio Estoni, Esto鎍zycy i Estonki zapowiedzieli si ju z rewizyt na nadchodz帷y rok.

 

oben Pocz徠ek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa