logo FES

Miejsce odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej Polski do roku 2030

pdfMiejsce odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej Polski do roku 2030

Ku polskiej transformacji energetycznej?

Reforma sektora energetycznego to jedno z największych wyzwań, przed jakimi w najbliższych latach stoi Polska. W poszukiwaniu optymalnej drogi ku większej dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii oraz zastąpieniu paliw kopalnych odnawialnymi źródłami może ona wymiernie korzystać z doświadczeń niemieckiej transformacji energetycznej. O tym kluczowym dla przyszłości Polski, a także Europy, temacie dyskutowali goście zorganizowanej przez Fundację im. Friedricha Eberta oraz Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej konferencji "Miejsce odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej Polski do roku 2030".

Warszawa, 4 marca 2014. Temat odnawialnych źródeł energii nie jest w Polsce nowy. Jak zauważył otwierający konferencję przewodniczący SLD Leszek Miller pierwsze ułatwienia legislacyjne dla przedsiębiorców związanych z sektorem energii odnawialnej dokonały się już za rządów SLD w latach 1993-1997 oraz 2001-2005. W ostatnim czasie jednak zbyt mało miejsca poświęca się wspieraniu tego sektora, stwierdził i wyraził jednocześnie nadzieję, że w najbliższym czasie sytuacja ta ulegnie zmianie.

04_03_2014Szukając rozwiązań dla rozwoju sektora energii odnawialnej Polska może sięgnąć do doświadczeń swojego zachodniego sąsiada - Niemiec. Tam początek transformacji energetycznej, określanej mianem Energiewende, dał blisko 15 lat temu socjaldemokratyczny rząd Gerharda Schrödera. Przybliżając licznym gościom konferencji koncepcję niemieckich reform w zakresie energii dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce Knut Dethlefsen zwrócił uwagę na nie tylko na ekonomiczne zyski, jakie przyniosła Energiewende, ale także na społeczny wymiar reform popieranych przez zdecydowaną większość Niemców i kontynuowanych również przez rządy chadeckie.

Jak bardzo potrzebna jest Polsce długofalowa koncepcja energetyczna podobna do tej w Niemczech zwrócił uwagę Mariusz Wójcik z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Także Tomasz Podgajniak, były minister środowiska, apelował o ustanowienie strategii, która usankcjonowałaby taki mix energetyczny, w którym znajdzie się miejsce zarówno dla tradycyjnych jak i odnawialnych źródeł energii. Była to odpowiedź na stwierdzenie posła Zbyszka Zaborowskiego, który zwrócił uwagę na bogate zasoby węgla w Polsce i możliwość dalszego jego wykorzystania do produkcji energii.

04_03_2014

Prelegenci byli zgodni, że przestawienie gospodarki na odnawialne źródła energii powoduje uniezależnienie się od importów, a także długofalowe zmniejszenie kosztów pozyskiwania energii względem źródeł kopalnych. Grzegorz Wiśniewski ze Związku Pracodawców Forum Energetyki Odna-wialnej podał również przykład energetyki prosumenckiej, a więc produkcji energii bezpośrednio przez jej konsumenta, najczęściej osobę fizyczną lub małe przedsiębiorstwo, jako niezależnego i jednocześnie przyjaznego środowisku sposobu rozwoju energetyki.

04_03_2014W czasie konferencji wielokrotnie zwracano uwagę na europejski wymiar reform energetycznych i konieczność ściślejszej współpracy w tym zakresie w ramach Unii Europejskiej. Podkreślał to również prowadzący debatę poseł Cezary Olejniczak. Nawiązywano tym samym do słów komisarza UE ds. energii Günthera Oettingera, który w 2013 roku stwierdził, że "energia zawsze była siłą napędową projektu europejskiego". Obecnie Unia Europejska jest pionierem wykorzystania przyjaznych środowisku odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym zachowaniu niskich cen dla odbiorców. Pora, aby do europejskiej czołówki dołączyła także Polska.

 

oben Początek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa