logo FES

Organizowanie młodych związkowców i związkowczyń w Polsce

pdfOrganizowanie młodych związkowców i związkowczyń w Polsce

6 i 7 czerwca związkowa młodzież z OPZZ i NSZZ "Solidarność" spotkała się w Kazimierzu Dolnym koło Puław aby podsumować dotychczasowe działania i opracować harmonogram pracy na kolejne półtora roku. Organizatorką wydarzenia była Fundacja im. Friedricha Eberta, przy wsparciu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. W spotkaniu wziął udział także dyrektor Centrum Organizowania Związków Zawodowych UNI Europa.

Kazimierz Dolny. Spotkanie zgromadziło ponad 20 młodych liderów i liderek z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność".
06 07 06 2016Drugi już zjazd młodych związkowców i związkowczyń zainaugurowały prezentacje ich przedsięwzięć ostatnich 12 miesięcy. Julia Depta, sekretarz zarządu Komisji Młodych OPZZ, przywołała kampanię "Masz prawo do godnej pracy!", w ramach której odbyły się szkolenia młodych pracowników, podczas których poruszany był temat ich praw podstawowych w pracy oraz wykazane zostały różnice między umowami o pracę a tzw. umowami śmieciowymi. Sekretarz zarządu podkreśliła, że Komisja ma zamiar kontynuować swoje działania na rzecz organizowania się we wspólnej walce o prawa pracowników oraz wyraziła zaniepokojenie skalą problemów, z jakimi spotykają się pracownicy. Joanna Dąbrowska z Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego zaznaczyła, że ważnym elementem działań Komisji Młodych jest precyzowanie postulatów co do sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, a sama Komisja odbyła w tej sprawie m.in. spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Młodzi z "Solidarności" przytoczyli swoją kampanię informacyjną oraz działalność promocyjną na szczeblu regionalnym, dzięki którym liczebność Sekcji Młodych podwoiła się. Marcin Gallo, przewodniczący Sekcji06 07 06 2016 Młodych "Solidarności" podkreślił, że głównym celem działalności Sekcji Młodych jest organizowanie młodych pracowników poprzez uświadamianie ich o tym, czym jest związek zawodowy oraz o funkcjach, jakie on pełni. Jego zdaniem, problemy pracowników do 35 roku życia są całkowicie odmienne od problemów starszych zatrudnionych, co było przyczyną powstania ich Sekcji. Jako główne problemy ludzi, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową wymienił umowy śmieciowe, nienormowany czas pracy czy brak świadczeń socjalnych. Poza tym, młodzi z "Solidarności" zaangażowali się w działania charytatywne, wspierając np. zabrzański dom dziecka czy biorąc udział w akcji Szlachetna Paczka.

Drugi dzień spotkania poświęcony był planowaniu przyszłych działań. Sebastian Koćwin, przewodniczący06 07 06 2016 Rady OPZZ Województwa Opolskiego, członek Komisji Młodych OPZZ podkreślił, że nikt nie da pracownikom więcej praw, niż sami sobie wywalczą. Z tego powodu, Komisja Młodych powinna być dalej rozwijana. Aby młodzi byli zachęcani do organizacji w związki zawodowe, fundamentem działania Komisji ma być zwiększona liczba szkoleń, co powinno zaowocować w jeszcze większej ilości nowych organizacji związkowych. Maciej Łapski z Komisji Młodych OPZZ i OPZZ "Konfederacja Pracy" zaproponował integrację młodych związkowców i związkowczyń z OPZZ na poziomie wojewódzkim oraz podejmowanie lokalnych działań na rzecz praw pracowniczych.

06 07 06 2016Priorytetami młodzieży z Komisji Młodych OPZZ na najbliższe miesiące mają być: utworzenie kilku struktur wojewódzkich, organizacja szkoleń dla młodych organizatorów, zaangażowanie się w kampanię "Polska Bez Wyzysku" i bieżące działania na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów młodych pracowników.

Dominika Pyzowska z Fundacji im. Friedricha Eberta zaznaczyła, że zwiększanie potencjału związków zawodowych i zaangażowania młodych w działaniu na rzecz praw pracowniczych jest jednym z priorytetów Fundacji, a determinacja i konsekwencja młodych związkowców z OPZZ i NSZZ "Solidarność" ma zaowocować w przyszłości. Zdaniem przedstawicielki FES, to właśnie dzięki takim spotkaniom i wymianie doświadczeń między młodymi związkowcami z różnych central, a nawet z różnych krajów, ruch związkowy w Polsce rozwija się.

Przedstawicielka MKZZ, Maria Tsirantonaki, która zajmuje się programem organizowania młodych06 07 06 2016 pracowników, wyraziła entuzjazm dla dotychczasowej działalności obu przedsięwzięć. W swoich słowach uznania dla młodych organizatorów i organizatorek podkreśliła, że tkwi w nich ogromny potencjał.
W ramach spotkania, młodzi związkowcy mieli również okazję wybrać się do jednego z największych zakładów pracy w Polsce - Zakładów Azotowych Puławy - gdzie uczestnicy i uczestniczki spotkali się ze związkowcami. Wymienili informacje o metodach organizowania pracowników i prowadzenia bieżącej działalności związkowej, a także mieli okazje zapoznać się ze strukturą organizacyjną firmy.

oben Początek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa