logo FES

Wizyta robocza Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce (MZZPUP)

pdfWizyta robocza Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce (MZZPUP)

Na początku lipca Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) zorganizowała wizytę roboczą pięcioosobowej delegacji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce (MZZPUP) w Niemczech, gdzie spotkała się ona z przedstawicielami i przedstawicielkami projektu "Faire Mobilität" ("Sprawiedliwa mobilność"), realizowanego przez Niemiecką Konfederację Związków Zawodowych (niem. Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB). Celem półtoradniowej wizyty - obok omówienia działań prowadzonych przez oba związki - była wymiana doświadczeń na płaszczyźnie zawodowej.

07 2017

 Podczas gdy w ramach projektu "Faire Mobilität" pracownicy z zagranicy, w tym z UE, ale nie tylko, już od 2011 roku mogą liczyć na doradztwo w kwestiach związanych z zatrudnieniem i sprawami socjalnymi, MZZPUP powstał dopiero w zeszłym roku. Założenie związku stanowiło odpowiedź na rosnącą liczbę ukraińskich pracowników w Polsce. Często znajdują oni zatrudnienie w sektorach, w których wynagrodzenia są niskie, i z reguły nie należą do żadnego polskiego związku zawodowego. Jak stwierdził dr Piotr Ostrowski, członek zarządu MZZPUP i dyrektor Wydziału Międzynarodowego w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych (OPZZ), związek powstał w odpowiedzi na brak informacji o potrzebach pracowników z Ukrainy i wrażliwości na nie wśród polskich zakładowych związków zawodowych.

07 2017

 "Gdy pytaliśmy o pracowników z Ukrainy w związkach zakładowych stowarzyszonych w OPZZ, najczęściej tylko wzruszano ramionami. Wydawało się, że wiedza na temat pracujących tam Ukraińców i Ukrainek jest zerowa. Z tego względu zalecanym krokiem było utworzenie odrębnego związku zawodowego." Ponadto sytuacja prawna pracowników z Ukrainy jest specyficzna. Jako obywatele państw trzecich - w przeciwieństwie do osób z obywatelstwem UE - nie podlegają oni obowiązującej w całej Unii swobodzie przepływu pracowników. Z tego względu rola MZZPUP wykracza ponad klasyczne wsparcie związkowe w kwestiach związanych z zatrudnieniem i sprawami socjalnymi i obejmuje również pomoc w poszukiwaniu pracy.

07 2017

Jak zauważył przewodniczący MZZPUP Yuryi Karyiagin, wiele ukraińskich pracowników przyjeżdża do Polski z jedną walizką w ręku i numerem telefonu do rzekomego pracodawcy. Gdy mimo obietnicy na dworcu autobusowym nikt na nich nie czeka, wielu przyjezdnych znajduje się w prekaryjnej sytuacji. "Wtedy ludzie ci przychodzą do mnie. Ledwo przyjechali, a już zostają z niczym", opowiada Karyiagin. "Oczywiście pomagam im wtedy w znalezieniu pracy i mieszkania." Nowo powstały związek zawodowy może się jednak poszczycić pierwszymi sukcesami również w tradycyjnej pracy związkowej. "Często wystarcza jeden telefon i zaległa pensja od razu trafia na konto", relacjonuje Karyiagin. Do najpilniejszych wyzwań, jakie stoją przed MZZPUP, należy pozyskiwanie środków finansowych. Jako, że wielu pracowników z Ukrainy po przepracowaniu w Polsce kilku miesięcy wraca do kraju, trudno jest o związkowców i związkowczynie, którzy będą opłacać składki przez dłuższy czas.

07 2017

Uczestnicy i uczestniczki spotkania wyciągnęli z wizyty pozytywne wnioski. Oprócz nawiązania znajomości i wymiany doświadczeń przedstawiciele i przedstawicielki projektu "Faire Mobilität" i MZZPUP ustalili, że będą się wzajemnie wspierać w doradzaniu ukraińskim pracownikom w Niemczech i w Polsce. W końcu niejeden pracownik z Ukrainy po podjęciu pierwszej pracy w Polsce udaje się dalej do Niemiec.

oben Początek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa