logo FES

20th Century Jewish history and Digital Story Telling - Connecting 21st century Polish students to 20th century history

pdf20th Century Jewish history and Digital Story Telling - Connecting 21st century Polish students to 20th century history

Seminarium nauczycielskie z CENTROPĄ

W dniach 8 - 10 kwietnia 2016 r. obyło się w Krakowie przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta seminarium CENTROPY na temat nowoczesnych metod nauczania historii Żydów w Polsce i na Ukrainie. W seminarium wzięło udział około 50 nauczycieli i nauczycielek z Polski, Ukrainy i Niemiec.

08-10 04 2016Kraków. Na początku seminarium Edward Serotta, dyrektor Centropy przedstawił działalność swojego centrum na rzecz badania i dokumentacji życia Żydów w Europie Wschodniej i Środkowej (www.centropa.org).

Wprowadzenie do tematyki seminarium zrobił Jakub Nowakowski, dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja, które również było organizacją partnerską tego08-10 04 2016 wydarzenia. Żydowskie Muzeum Galicja z siedzibą w Krakowie powstało, by upamiętnić ofiary Holokaustu oraz ukazać historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy.

08-10 04 2016Wystąpienie następnej referentki, dr Edyty Gawroń, poświęcone było historii Żydów w XX w. W 1918 r. Żydzi w Polsce żyli we wszystkich 3 zaborach, przez co ich style życia się częściowo różniły. Dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę zjednoczyli się w jednym państwie i jednej wspólnocie, które przed II Wojną Światową była największą w Europie i drugą co do wielkości na świecie. Przykładowo 33% ludności Warszawy w 08-10 04 2016okresie międzywojennym było pochodzenia żydowskiego. Jedynie 10% przeżyło Holokaust. Edyta Gawroń przedstawiła codzienne życie Żydów i Żydówek w dwudziestoleciu międzywojennym i  zaprezentowała m.in. postać Sary Schenirer, której zawdzięcza się wielki przełom we wspólnocie żydowskiej, bowiem udało się jej przekonać ortodoksyjnych rabinów o tym, aby edukacja szkolna była dostępna również dla dziewcząt. Gawroń opisała początki antysemityzmu w Polsce, prądy migracyjne Żydów w Europie i na całym świecie przed wybuchem II Wojny Światowej, jak i życie Żydów i Żydówek, którzy przeżyli Holokaust i pozostali po wojnie w Polsce. Przedstawiła genezę pogromu kieleckiego w 1946 r., w którym zamordowano 40 polskich Żydów i Żydówek, a ponad 80 zostało rannych. Wspomniała również o antysyjonistycznej kampanii w Polsce w latach 1967-68, po której wiele osób wyemigrowało z kraju.  Życie publiczne, kulturowe i religijne społeczeństwa żydowskiego odradzało się powoli, przykładowo poprzez otrzymanie 08-10 04 2016Nagrody Nobla przez Isaaca Bashevisa Singera, upadek komunizmu w Polsce, ale też poprzez nagrodzony licznymi Oscarami film Stevena Spielberga pt. "Lista Schindlera". Dzisiejsza gmina żydowska liczy 8.000 osób, staje się jednak coraz bardziej widoczna, aktywna i stale rośnie.

Po tym referacie wprowadzającym nauczyciele i nauczycielki w pracy grupowej wymieniali się doświadczeniami i pomysłami, jak obszerny materiał edukacyjny Centropy, zawierający wiele elementów - od zdjęć przez filmy po mapy - można wykorzystywać podczas lekcji. Pierwszy dzień seminarium zakończył się kolacją szabasową w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.

Sobota rozpoczęła się wyświetleniem filmu Centropy "Żeby nie umarła pamięć" (http://www.centropa.org/de/node/60518?language=pl&subtitle_language=pl) o Teofili Silberring i jej życiu w 08-10 04 2016przedwojennej Polsce. Również przy tej okazji uczestnicy i uczestniczki seminarium zastanawiali się w małych grupach, jak ten materiał można wykorzystać w lekcjach historii, WOS, ale też nauczaniu języków obcych, po czym sporządzali plany takich lekcji. Ponadto Centropa opracowała aplikację mobilną, która prowadzi użytkowników i użytkowniczki śladami małej Tosi Silberring przez żydowski przedwojenny Kraków. Część seminarium było poświęcone praktycznej pracy nad tą aplikacją.

Popołudnie rozpoczęło się wyświetleniem filmu Centropy  "Return to Rivne - A Holocaust Story"(http://www.centropa.org/centropa-cinema/return-rivne-holocaust-story?language=All&subtitle_language=All).
08-10 04 2016Następnie Prof. Maksim Gon z Państwowego Uniwersytetu w Równem omawiał temat Holokaustu w tym tak dotkliwie nawiedzonym przez zbrodnie niemieckie mieście, jak i o obrachunku z historią na Ukrainie.

08-10 04 2016W niedzielę, 10 kwietnia, nauczycielki Beata Skuza z Wrocławia i Kirstin Lakeberg z Bonn przedstawiły swoje doświadczenia i najlepsze praktykimiędzykulturowych projektów.

W nawiązaniu do tego Dominika Pyzowska z FES 08-10 04 2016przedstawiła pracę Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce i na Ukrainie, włączając w to wspierany od 2008 r. cykl seminariówi konferencji związków zawodowych nauczycieli i nauczycielek z Polski, Niemiec, Izraela i Austrii  (http://www.holocausteducation.eu/).

oben Początek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa