logo FES

XII seminarium w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej: Dialog Społeczny: Jaka Rola Związków Zawodowych

pdfJaka Rola Związków Zawodowych

9 czerwca odbyło się współorganizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta i Fundację ICRA seminarium pt. Dialog Społeczny: Jaka Rola Związków Zawodowych

Warszawa. Moderowane przez Dorotę Szelewę (ICRA, Uniwersytet Warszawski) i Michała Polakowskiego (ICRA) spotkanie stanowiło XXII odsłonę cyklu Warszawskich Debat o Polityce Społecznej. Jako paneliści wystąpili ekspert OPZZ Piotr Szumlewicz oraz Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ Solidarność Oświaty, który wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych.

09 06 2016Po przywitaniu gości przez Dorotę Szelewę i Rolanda Feichta (FES) Michał Polakowski zaprezentował najważniejsze dane dotyczące polskiego ruchu związkowego, jak np. stopień uzwiązkowienia  wśród polskich pracownic i pracowników, obowiązujący stan prawny w dziedzinie dialogu społecznego oraz projekt nowej ustawy o związkach zawodowych. W swoim referacie Sławomir Wittkowicz opisał problemy, z którymi walczy polski ruch związkowy, m.in. z brakującym dialogiem społecznym na poziomie branż, województw i kraju, zbyt wąską definicją pracownika w prawodawstwie polskim oraz niewystarczającym wykorzystaniem mediów społecznościowych przez biuro prasowe związków zawodowych. Piotr Szumlewicz potwierdził diagnozę swojego przedmówcy, dodatkowo postulując większe zaangażowanie związków na rzecz pracownic  i  pracowników ukraińskich, wyzyskiwanych w Polsce na skalę masową, co zaś ma negatywne skutki na sytuację na polskim rynku pracy. Obydwaj eksperci opowiadali się za dalszą profesjonalizacją pracy związków zawodowych, m.in. za pomocą stworzenia związkowego instytutu badawczego, wspierającego pracę związków z perspektywy naukowej
oben Początek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa