logo FES

Przysz這嗆 pa雟twa opieku鎍zego - perspektywy z regionu Morza Ba速yckiego

pdfPrzysz這嗆 pa雟twa opieku鎍zego - perspektywy z regionu Morza Ba速yckiego

W dniach 10-11 marca odby造 si w Warszawie warsztaty eksperckie pt. "Przysz這嗆 pa雟twa opieku鎍zego - perspektywy z regionu Morza Ba速yckiego". Organizowane wsp鏊nie przez Fundacj im. Friedricha Eberta (FES) i Fundacj ICRA spotkanie by這 drug ods這n zainicjowanej w 2015 r. serii warsztat闚, w kt鏎ej udzia wzi瘭i przedstawiciele i przedstawicielki instytut闚 badawczych z Danii, Norwegii, Litwy, Finlandii, Niemiec i Polski. Tematem przewodnim spotkania by silnie zmieniaj帷y si w ostatnich latach charakter pracy. Dzisiaj mamy do czynienia z nowymi formami zatrudnienia, silnym uelastycznieniem godzin i prac zdaln. Uczestniczki i uczestnicy wsp鏊nie omawiali pomys造, jak zreformowa pa雟two opieku鎍ze, aby mog這 ono reagowa na zmodyfikowany charakter pracy.

Warszawa. W drugim seminarium z serii spotka pt. "Przysz這嗆 pa雟twa opieku鎍zego - perspektywy z regionu Morza Ba速yckiego" wzi瘭i udzia eksperci i ekspertki z r騜nych kraj闚 Europy P馧nocnej i Wschodniej. W odr騜nieniu od pierwszego warsztatu, kt鏎y odby si w zesz造m roku w Gda雟ku i podczas kt鏎ego rozmawiano na temat solidarno軼i, w tym roku grupa ekspercka spotka豉 si w warszawskim przedstawicielstwie Fundacji im. Friedricha Eberta, gdzie przywita j Roland Feicht (FES). W imieniu Mi璠zynarodowego Centrum Bada i Analiz (Fundacja ICRA) wprowadzenie do pierwszej debaty zrobili Dorota Szelewa i Micha Polakowski. Celem warsztat闚 by這 rozpoznanie przemian 鈍iata pracy oraz obja郾ienie ich wp造wu na polityk spo貫czn pa雟tw regionu Morza Ba速yckiego.

10-11 03 2016W pierwszej cz窷ci warsztatu uczestniczki i uczestnicy omawiali kwesti dualizacji 鈍iata pracy. Outsourcing us逝g publicznych, prywatyzacje i liberalizacja przyczyni造 si do tego, 瞠 obok regularnego rynku pracy zwi瘯szy si obszar pracy niepewnej i zagro穎nej prekarno軼i. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego opisa przemian pa雟twa opieku鎍zego (welfare state) w workfare state, co skutkuje erozj pierwotnego systemu. Jednym z problem闚, kt鏎y jest charakterystyczny dla dzisiejszej sytuacji, jest wzrost liczby os鏏 zatrudnionych na podstawie um闚 na czas okre郵ony. W鈔鏚 tej grupy pracowniczek i pracownik闚 ro郾ie odsetek tych, kt鏎zy zostali zatrudnieni na z g鏎y okre郵ony czas wbrew ich woli. Nie wi璚ej ni 15 procent os鏏 zatrudnionych na czas okre郵ony otrzymuje po okresie ich wyga郾i璚ia sta貫 zatrudnienie, na co wskazywa Micha Polakowski. Praca w niepewnych warunkach oznacza nierzadko wi瘯sz ilo嗆 pracy oraz wzmo穎n presj na jak najlepsze wyniki.
W Norwegii nast瘼uje proces zr闚nania poziomu niepewno軼i os鏏 zatrudnionych na podstawie um闚 na czas nieokre郵ony z osobami posiadaj帷ymi umowy terminowe, kt鏎ych liczba w ostatnich latach r闚nie znacznie wzros豉,10-11 03 2016 opisa豉 Ashild Olaussen z norweskiej konfederacji zwi您k闚 zawodowych Unio. Merja Jutila Roon z Fundacji im. Kaleviego Sorsy odnotowa豉, 瞠 podobny trend mo積a zaobserwowa w Finlandii od lat 90. XX wieku.
Zdaniem Margarity Jankauskait z Uniwersytetu Wile雟kiego oraz Vaidy Tretjakovej z Litewskiego Centrum Bada Spo貫cznych sytuacja na litewskim rynku pracy jest stabilna. W najbli窺zych latach istnieje jednak瞠 du瞠 prawdopodobie雟two zmian, co wynika z tego, i rz康 kieruje si zaleceniami ekspert闚 zainspirowanych doktryn New Public Management.
Cen wysokiej elastyczno軼i jest utrata bezpiecze雟twa. Pozostaje mniej czasu na szkolenia, samodzielne wdro瞠nie do pracy, nauk i odpoczynek. Ekspertki i eksperci byli zgodni, 瞠 nowa sytuacja jest - poza ma造mi wyj徠kami - wsp鏊na dla wszystkich pa雟tw regionu. Istotne dla przysz這軼i pa雟twa opieku鎍zego jest pytanie, czy powinni鄉y dopasowa polityk do nowej sytuacji, a wi璚 j zaakceptowa, czy j zwalcza. Badania potwierdzaj, 瞠 dalsza deregulacja na rzecz jeszcze wi瘯szej elastyczno軼i nie zmniejszy poziomu dualizacji.

Podczas drugiej cz窷ci warsztatu dyskutowano na temat pracy nieformalnej i kwestii uznania prac domowych, takich jak np. zakupy, gotowanie albo opieka nad dzie熤i. Dorota Szelewa przedstawi豉 dane dot. podzia逝 prac domowych mi璠zy kobietami a 10 11 03 2016m篹czyznami - w szczeg鏊no軼i w przypadku Polski widoczne s du瞠 r騜nice w dystrybucji zada. Uczestniczki i uczestnicy omawiali tak瞠 dzia豉nia poszczeg鏊nych pa雟tw, kt鏎e mia造 na celu zwi瘯szenie zaanga穎wania m篹czyzn w prace domowe, np. poprzez mo磧iwo嗆 przej軼ia na urlop rodzicielski. Ekspertki i eksperci byli zgodni co do tego, aby nie wyp豉ca dodatkowego zasi趾u matkom, kt鏎e decyduj si na to, aby nie wysy豉 swoich podopiecznych do przedszkoli i opiekowa si nimi w domu, uznaj帷 to dzia豉nie za niepotrzebne wzmocnienie tradycyjnego podzia逝 r鏊. R闚nouprawnienie p販i jest powi您ane z sytuacj i mo磧iwo軼iami ekonomicznymi, w zwi您ku z czym instytucje opieki nad dzieckiem i edukacji powinny by bezp豉tne i og鏊nodost瘼ne. Dzia豉nia na rzecz zwi瘯szenia dost瘼no軼i 興obk闚 i przedszkoli oraz zaoferowanie ojcom mo磧iwo軼i opieki nad dzie熤i w domu bez wynikaj帷ych z tego niedogodno軼i w 篡ciu zawodowym, wydaj si koniecznie w kontek軼ie wspomnianych wy瞠j przemian 鈍iata pracy. Warto przy tym uwzgl璠ni mie na uwadze, aby nie stwarza pola do reprodukcji tradycyjnych r鏊 p販iowych.

W ostatniej cz窷ci warsztat闚 uczestniczki i uczestnicy powr鏂ili do zagadnienia przeobra瞠nia koncepcji pracy. Jak podkre郵ono ju we wcze郾iejszych wypowiedziach, wsp馧czesne modele pa雟tw opieku鎍zych w zbyt ma造m stopniu uwzgl璠niaj bie膨ce przemiany zachodz帷e w Europie. Modele te wci捫 opieraj si na w御ko zdefiniowanych normach tradycyjnej pracy. Powszechna dzi forma zatrudnienia, kt鏎a cechuje si przerwaniem pracy w jednej i ponownym podj璚iu pracy w innej dziedzinie, pokazuje, jak bardzo zmieni si charakter pracy. Rozwa瘸ne podczas warsztat闚 zagadnienia pracy na czas okre郵ony oraz na podstawie um闚 o dzie這 to kolejne czynniki, kt鏎e zmieniaj jej charakter. Jak w tych nowych warunkach powinno by zorganizowane wsparcie spo貫czne i w jaki spos鏏 sfinansowa sprawne dzia豉nie pa雟twa opieku鎍zego?
System du雟ki, kt鏎y przedstawi dyrektor kopenhaskiego think-thanku Ceveo Kristian Weise, cechuje si znaczn elastyczno軼i po陰czon z zabezpieczeniami socjalnymi - system zwany "flexicurity" mo積a por闚na do rozwi您a znanych z Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Warto r闚nie wspomnie o tym, 瞠 podobnie jak w przypadku Niemiec, rz康 du雟ki tak瞠 wspiera powstanie sektora pracy niskop豉tnej.
10-11 03 2016Johannes Kananen ze Szwedzkiej Szko造 Nauk Spo貫cznych w Helsinkach opisa dzia豉nia aktualnego rz康u fi雟kiego, kt鏎y z jednej strony zamierza zwi瘯szy elastyczno嗆 ze wzgl璠u na konkurencyjno嗆 na rynkach globalnych, z drugiej za d捫y do wprowadzenia, w ramach dwuletniego programu pilota穎wego, minimalnego dochodu gwarantowanego. Uczestniczki i uczestnicy warsztat闚 dyskutowali na temat, czy minimalny doch鏚 gwarantowany jest skuteczn odpowiedzi na bie膨ce przemiany rynku pracy. Czy takie bezwarunkowe wsparcie finansowe by這by skutecznym dzia豉niem w walce przeciwko dualizacji 鈍iata pracy? Podczas dyskusji zwr鏂ono r闚nie uwag na to, 瞠 w argumentacji na rzecz minimalnego dochodu gwarantowanego kryje si tak瞠 niebezpiecze雟two dla polityki socjaldemokratycznej. Nale篡 bowiem pami皻a, 瞠 dzi瘯i pomocy finansowej mo磧iwe jest jedynie podniesienie p豉c, nie za zniesienie nier闚no軼i spo貫cznych. Istnieje obawa, 瞠 takie rozwi您anie zmarginalizuje dzia豉nia na rzecz rozwi您ania problem闚 na innych obszarach: dyskutuje si na przyk豉d o r闚noczesnej likwidacji zasi趾闚 dla bezrobotnych czy wsparcia na rzecz edukacji zawodowej. W takich okoliczno軼iach niemo磧iwa staje si pomoc dla okre郵onych grup spo貫cznych, co doprowadzi do dalszego ograniczenia pa雟twa opieku鎍zego.

Mimo podej嗆 r騜ni帷ych si w zale積o軼i od kraju, ekspertki i eksperci zgodnie podkre郵ili, 瞠 koncepcja pa雟twa opieku鎍zego w Europie mo瞠 przetrwa tylko wtedy, je郵i uda si zahamowa rosn帷e poczucie niepewno軼i i zagwarantowa r闚no嗆 szans 篡ciowych.

 

oben Pocz徠ek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa