logo FES

Wizyta robocza
"Dobra praca w przedsiębiorstwach"

pdfPartycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem w branży metalowej

Od ponad dziesięciu lat Fundacja im. Friedricha Eberta wspólnie z DGB Region Brandenburgia Zachodnia oraz NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego organizuje bilateralne spotkania polskich i niemieckich związkowców i związkowczyń, poświęcone wymianie informacji pod hasłem "Dobra praca w przedsiębiorstwach". Po wiosennej wizycie polskiej delegacji w Poczdamie delegacja niemiecka przyjechała z rewizytą do Polski w dniach 11-13 października. Oprócz związkowców i związkowczyń z IG Metall, którzy są reprezentowani w radzie zakładowej spółki alu-druckguss GmbH & Co Brandenburg KG, w spotkaniu wzięli udział Danny Hatscher, sekretarz ds. młodzieży w IG Metal Poczdam/Oranienburg, Frank Techen, dyrektor DGB Region Brandenburgia Zachodnia, oraz Detlef Almagro Velázquez, sekretarz DGB Region Brandenburgia Zachodnia. Spotkanie robocze koncentrowało się wokół wymiany informacji z kolegami i koleżankami z Solidarności w zakładzie Neapco w Praszce, który również produkuje aluminiowe odlewy ciśnieniowe.

11-13 10_2017

Po wstępnych rozmowach z przedstawicielami i przedstawicielkami Solidarności Śląska Opolskiego - w tym z przewodniczącą Cecylią Gonet i wiceprzewodniczącym Grzegorzem Adamczykim - które odbyły się pierwszego dnia wieczorem, delegacja wyruszyła drugiego dnia do oddalonej o ok. 70 km Praszki, gdzie mieści się zakład Neapco Europe. Przyjął ją tam Waldemar Kościelny - przewodniczący zakładowej organizacji związkowej Solidarność. Oprócz rozmów poświęconych możliwościom partycypacji załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem w programie znalazły się również spotkanie z dyrektorem Karolem Stróżykiem oraz zwiedzanie hal produkcyjnych. Zatrudniając ok. 1000 osób, Neapco - dostawca z branży motoryzacyjnej - należy do największych zakładów w regionie. Solidarność prowadzi tam aktywną działalność od założenia związku w 1980 r. w państwowym jeszcze wówczas zakładzie i liczy obecnie ok. 370 członków i członkiń.

11-13 10_2017Waldemar Kościelny podkreślił dobrą współpracę między związkami zawodowymi a kierownictwem zakładu, uznając, że poziom partycypacji załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest raczej wysoki, co przekłada się na odpowiednio szerokie spektrum zadań związkowych. Oprócz negocjacji układu zbiorowego pracy kluczowe znaczenie ma przede wszystkim BHP. W tym obszarze związki zawodowe zapewniły sobie istotne uprawnienia poprzez mianowanie osób odpowiedzialnych za BHP w poszczególnych działach. Problemem jest natomiast to, że zdaniem związków wciąż zbyt wiele osób ma umowy jedynie na czas określony.

Następnie delegacja spotkała się z dyrektorem Karolem Stróżykiem, który otrzymał z rąk prezydenta11-13 10_2017 nagrodę "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Dyrektor podkreślił dobre relacje między kierownictwem zakładu a związkami zawodowymi. - Regularny dialog jest tym ważniejszy, że w wielu obszarach mamy różne punkty widzenia - powiedział. Jedynie zinstytucjonalizowany dialog między pracodawcami a pracownikami daje możliwość skutecznego rozwiązywania kluczowych dla funkcjonowania zakładu kwestii takich jak atmosfera pracy, brak obaw o przyszłość czy BHP. Dyrektor Stróżyk podał dwa przykłady dobrej, partnerskiej współpracy między kierownictwem zakładu a związkami zawodowymi w Neapco.

11-13 10_2017Pierwszy z nich to świadczenie chorobowe w wysokości 92% wynagrodzenia zamiast ustawowych 80%. Drugi to solidarność związkowa w zakładzie, której przejawem było zrezygnowanie kierownictwa i załogi z 10-dniowego wynagrodzenia, aby sfinansować w ten sposób odprawy dla kolegów i koleżanek, z którym zarząd doszedł do porozumienia w kwestii rozwiązania umów, kiedy dziesięć lat temu zmniejszano zatrudnienie. Wyjątkowość tego gestu solidarności podkreślili również związkowcy i związkowczynie.

Trzeciego dnia przeprowadzono ewaluację spotkania oraz zaplanowano współpracę na 2018 r. Uzgodniono m.in, że w następnym roku współpracę rozpoczną działy młodzieżowe DGB Region Brandenburgia Zachodnia oraz Solidarności Śląska Opolskiego.

Wszystkie zdjęcia udostępniono za uprzejmą zgodą Michaela Hughesa; CMichael Hughes (www.hughes-photography.eu).

oben Początek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa