logo FES

Polsko-niemiecki dialog na temat polityki przemysłowej

pdfPolsko-niemiecki dialog na temat polityki przemysłowej

Polskie i niemieckie związki zawodowe z branży metalowej - przy wsparciu ze strony Fundacji im. Friedricha Eberta - już od 2012 r. prowadzą intensywny dialog na temat polityki przemysłowej. Drugie spotkanie robocze w roku 2016 r. odbyło się w dniach 18-19 sierpnia w Gdańsku. Około dwadzieściorga uczestników i uczestniczek rozmawiało przede wszystkim o aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce, wyzwaniach, jakie stoją przed polskimi związkami zawodowymi, aktualnych kwestiach politycznych, na których skupia się IG Metall, oraz pozyskiwaniu młodych członków.

18 19 08 2016

Gdańsk. Uczestnicy i uczestniczki rozpoczęli spotkanie od prezentacji działalności związków zawodowych w Polsce, koncentrując się przede wszystkim na strukturach i statutach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), do którego należy również KZZ Metalowców, oraz NSZZ "Solidarność". Jak podkreślił przewodniczący KZZ Metalowców Romuald Wojtkowiak, cele OPZZ wykraczają poza kwestie związane z prawem pracy - takie jak zapewnienie godnych warunków pracy - i obejmują również ochronę i dalszy rozwój demokratycznego państwa prawa w Polsce. Przewodniczący wskazał ponadto na niedostateczną organizację pracodawców jako jeden z problemów polskich związków zawodowych. Nad Wisłą zrzeszonych jest bowiem zaledwie 2,5% pracodawców. - Bez organizacji zrzeszających pracodawców nam jako związkowcom często brakuje po prostu partnera, który mógłby zasiąść z nami do negocjacji po drugiej stronie stołu - stwierdził szef metalowców. Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ "Solidarność", skupił się natomiast na kwestii układów zbiorowych. Zauważył, że branżowe układy zbiorowe są w Polsce rzadkością, przy czym nadal spada liczba również zakładowych układów zbiorowych. Zdaniem przewodniczącego poprzedni rząd nie zachęcał pracodawców w wystarczającym stopniu do zawierania takich porozumień. Od obecnego rządu Dośla oczekuje zmiany w tym względzie. - Zakładowe układy zbiorowe pracy powinny stanowić podstawowy element dialogu społecznego - podkreśla.

18 19 08 2016W kontekście aktualnej sytuacji w Polsce Henryk Nakonieczny, członek zarządu Solidarności odpowiedzialny za kwestie dialogu społecznego, nawiązał do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie definicji pojęcia "pracownika" z 2015 roku. Wcześniej pojęcie to obejmowało wyłącznie pracowników i pracownice zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykluczając inne grupy, np. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie mogły organizować się w ramach związków zawodowych. Trzeba jednak poczekać jeszcze na nowelizację ustawy, zapowiedzianą na rok 2017. Osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę mogłyby, co prawda, już dzisiaj wstępować do związków zawodowych, ale w przypadku sporu nie przysługiwałaby im niemal żadna ochrona prawna. Nakonieczny w znacznym stopniu pozytywnie odniósł się do pracy rządu premier Szydło. Zauważył, co prawda, że jeszcze za wcześnie, aby ostatecznie ocenić realizację obietnic wyborczych, ale podkreślił, że można się spodziewać relatywnie niskiego bezrobocia na poziomie poniżej 10%, wzrostu gospodarczego na poziomie ponad 3%, który da się jeszcze zwiększyć, podwyższenia płacy minimalnej oraz zapowiadanego cofnięcia reformy podwyższającej wiek emerytalny. Ocenę kolegi podzielili zarówno Romuald Wojtkowiak, jak i przewodniczący metalowców z Solidarności Bogdan Szozda.

Następnie Wolfgang Lemb, członek prezydium zarządu federalnego IG-Metall, przedstawił obszary, na18 19 08 2016 których IG Metall skupia swoją działalność polityczną. Stwierdził, że jego związkowi zostało już tylko kilka miesięcy, aby nagłośnić ważne tematy, zanim rozpocznie się w Niemczech kampania wyborcza. Kluczową kwestię stanowi przy tym możliwość integracji uchodźców. Odnosząc się do hasła kanclerz Merkel "Damy radę!", Lemb stwierdził, że trzeba szybko przejść od słów do czynów. Z punktu widzenia IG Metall propozycje takie jak uchylenie płacy minimalnej dla uchodźców są nie do zaakceptowania. Zamiast tego związek proponuje zorganizowanie Roku Integracji, którego celem - oprócz nauki języka niemieckiego - będzie stopniowa integracja uchodźców z niemieckim rynkiem pracy.

18 19 08 2016Kolejne punkty dyskusji poświęcono organizowaniu pracowników przez polskie związki zawodowe, transnarodowej inicjatywie partnerskiej IG Metall oraz pozyskiwaniu młodych członków przez polskich i niemieckich metalowców. Christian Schletze-Wischmann, odpowiedzialny m.in. za kwestie młodzieży i kształcenia w okręgu IG Metall Berlin-Brandenburgia-Saksonia, podkreślił rosnące znaczenie pracy nad wizerunkiem i mediów społecznościowych w werbowaniu potencjalnych członków z nowego pokolenia. Niemiecki związkowiec stwierdził też, że pozyskiwanie młodzieży musi być postrzegane jako zadanie całego związku. - Nie można pozostawiać tej kwestii wyłącznie młodym związkowcom, starsi również muszą wziąć na siebie odpowiedzialność w tym zakresie i zakasać rękawy - dodał.

18 19 08 2016

Na zakończenie Patryk Wiśniewski z OPZZ i Paweł Dziwosz z NSZZ "Solidarność" opowiedzieli o tym, jak młodych członków pozyskują ich organizacje 18 19 08 2016związkowe. Ujawniły się przy tej okazji istotne różnice w warunkach ramowych pracy z młodzieżą po obu stronach Odry. Co prawda we wszystkich trzech dużych polskich centralach związkowych działają już komisje młodych, jednak trudno je porównywać z ich niemieckimi odpowiednikami pod względem możliwości podejmowania decyzji, zdolności do działania i swobody budżetowej. Olivier Höbel, przewodniczący okręgu IG Metall Berlin-Brandenburgia-Saksonia, podkreślił, że dobre warunki ramowe są podstawowym warunkiem skutecznego pozyskiwania młodych członków. - Dział ds. pozyskiwania młodzieży to jeden z najlepiej dofinansowanych działów IG Metall, który cieszy się daleko idącą autonomią w ramach związku - stwierdził. Aby wesprzeć polską młodzież w jej pracach, Christian Schletze-Wischmann zaprosił ją do Berlina. Młodzi polscy związkowcy przyjęli zaproszenie z radością.

oben Początek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa