logo FES

Polsko-Niemieckie Forum Zwi您k闚 Zawodowych

pdfPolsko-Niemieckie Forum Zwi您k闚 Zawodowych

7. Polsko-Niemieckie Forum Zwi您k闚 Zawodowych w Gda雟ku

W dniach 23 i 24 wrze郾ia 2016 zwi您kowcy i zwi您kowczynie z Niemiec i Polski spotkali si w Gda雟ku, by om闚i aktualne wyzwania stoj帷e przed zwi您kami zawodowymi. Spotkanie odby這 si w ramach si鏚mego ju Polsko-Niemieckiego Forum Zwi您k闚 Zawodowych, organizowanego przez polskie centralne zwi您kowe NSZZ "Solidarno嗆", Og鏊nopolskie Porozumienie Zwi您k闚 Zawodowych (OPZZ) i Forum Zwi您k闚 Zawodowych (FZZ) wsp鏊nie z Niemieck Konfederacj Zwi您k闚 Zawodowych (DGB) i Fundacj im. Friedricha Eberta. W Gda雟ku - mie軼ie, z kt鏎ego wywodzi si Solidarno嗆 - ponad 35 uczestnik闚 i uczestniczek dyskutowa這 o sytuacji gospodarczej i spo貫cznej w Niemczech i Polsce, o przysz這軼i Europy socjalnej w nast瘼stwie Brexitu oraz o polityce Unii Europejskiej w kwestii migracji i uchod嬈闚.

23 24 09 2016W pierwszej kolejno軼i g這s zabra przewodnicz帷y Solidarno軼i Piotr Duda, kt鏎y naszkicowa obecn sytuacj w Europie z perspektywy zwi您kowej. Jego zdaniem w obliczu Brexitu i kryzysu uchod嬈zego Polska i Niemcy musz postawi sobie pytanie: "Jak powinna wygl康a Europa przysz這軼i?". Paneli軼i i panelistki pierwszej sesji przyjrzeli si najpierw sytuacji gospodarczej i spo貫cznej w obu krajach.
Kierownik Biura Eksperckiego Solidarno軼i Katarzyna Zimmer-Drabczyk pokaza豉 przy tym do嗆 pozytywny obraz ostatnich zmian w Polsce pod rz康ami Prawa i Solidarno軼i. I tak od 2017 roku wynagrodzenie minimalne ma 23 24 09 2016wzrosn望 z 1850 do 2000 z這tych, a ponadto wprowadzona ma zosta minimalna p豉ca godzinowa w wysoko軼i 13 z這tych. B璠zie ona obowi您ywa豉 tak瞠 przy umowach cywilno-prawnych, kt鏎e dotycz oko這 jednej czwartej pracownik闚 w Polsce i obecnie przewiduj niekiedy wynagrodzenie rz璠u 5-10 z這tych za godzin. Kolejne sukcesy to program 500+ i zapowiadane obni瞠nie wieku emerytalnego do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku m篹czyzn. Jednocze郾ie Katarzyna Zimmer-Drabczyk zwr鏂i豉 uwag na pozosta貫 wyzwania - mimo stosunkowo niskiej stopy bezrobocia wynosz帷ej oko這 10 procent, Polska wci捫 boryka si z problemem bezrobocia d逝gotrwa貫go, a ponadto bez pracy pozostaje bardzo wiele os鏏 w wojew鏚ztwach wschodnich i p馧nocno-wschodnich. Temat p豉cy minimalnej w Niemczech pojawi si ju23 24 09 2016 podczas zesz這rocznego Forum Zwi您k闚 Zawodowych w Dre幡ie. Markus Schlimbach, przewodnicz帷yDGB w Saksonii, zauwa篡, 瞠 eksperci do spraw gospodarki oraz przedstawiciele pracodawc闚 sceptycznie odnosili si w闚czas do wprowadzonej niewiele wcze郾iej dolnej granicy zarobk闚. "Dzi jest natomiast jasne, 瞠 wprowadzenie p豉cy minimalnej to prawdziwy sukces!". Wed逝g Schlimbacha dzi瘯i niej utrzyma si wzrost gospodarczy i nie dosz這 do redukcji etat闚. Wr璚z przeciwnie - niemiecka gospodarka boryka si z coraz wi瘯szym brakiem wykwalifikowanych pracownik闚. W rezultacie wi璚ej pieni璠zy trafia do kieszeni pracobiorc闚, 23 24 09 2016kt鏎zy przeznaczaj je na konsumpcj. "A kiedy rosn przychody z podatk闚, cieszy si r闚nie minister finans闚." Kluczowym punktem pierwszego dnia konferencji by panel z udzia貫m przewodnicz帷ych konfederacji Reinera Hoffmanna (DGB), Piotra Dudy (Solidarno嗆), Jana Guza (OPZZ) i wiceprzewodnicz帷ego FZZ Mariusza Tyla, a tak瞠 nast瘼uj帷e po nim podpisanie wsp鏊nego listu do unijnej komisarz do spraw transportu Violety Bulc, w kt鏎ym zwi您ki zawodowe wezwa造 do stosowania niemieckiej p豉cy minimalnej bez wyj徠ku tak瞠 w przypadku oddelegowanych pracownik闚 sektora transportu. W tym kontek軼ie szef Solidarno軼i Piotr Duda skrytykowa postaw polskiego rz康u, kt鏎y opowiedzia si przeciwko zastosowaniu niemieckiej p豉cy23 24 09 2016 minimalnej do polskich kierowc闚 tranzytowych. "Obecny rz康 niestety kontynuuje w tej kwestii b喚dn polityk swoich poprzednik闚. Nie mo瞠my dalej konkurowa niskimi p豉cami" - stwierdzi Duda. Jak zauwa篡, solidarno嗆 ponad granicami stanowi warunek konieczny do zr闚nania p豉c w krajach Unii Europejskiej. Przewodnicz帷y DGB Reiner Hoffmann doda ponadto, 瞠 swoboda przep造wu pracownik闚 nie mo瞠 prowadzi do dumpingu p豉cowego. Wed逝g Hoffmana z perspektywy zwi您kowej najwa積iejsza jest zasada "r闚na p豉ca za t sam prac wykonywan w tym samym miejscu". Europejska rzeczywisto嗆 wygl康a jednak inaczej. Z tego wzgl璠u Komisja Europejska musi poprawi dyrektyw o delegowaniu pracownik闚. Przewodnicz帷y DGB stwierdzi, 瞠 "wraz z listem niemieckie i polskie zwi您ki zawodowe wysy豉j do Komisji jasny sygna".

Nast瘼nego dnia uczestnicy i uczestniczki Polsko-Niemieckiego Forum 23 24 09 2016Zwi您k闚 Zawodowych podj瘭i temat konsekwencji wyst徙ienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Reiner Hoffmann okre郵i brytyjskie referendum jako wynik tocz帷ego si wewn徠rz kraju czysto politycznego sporu, kt鏎y odbije si teraz na ca貫j Unii Europejskiej. Wed逝g Hoffmana jest to "skandal polityczny". Z drugiej strony Brexit stanowi szans na nowy pocz徠ek. Zwi您ki zawodowe musz wykaza si aktywno軼i i zatroszczy o to, by prawa socjalne mia造 pierwsze雟two przed podstawowymi swobodami gospodarczymi. Podczas ko鎍z帷ego konferencj panelu po鈍i璚onego migracji i uchod嬈om uwidoczni造 si r騜nice w punktach widzenia po stronie polskiej i niemieckiej. Podczas gdy Niemcy tylko w 2015 roku przyj窸y23 24 09 2016 ponad milion uchod嬈闚, Polska do dzi uparcie wzbrania si przed uczestnictwem w europejskim mechanizmie relokacji. Mariusz Tyl z FZZ podkre郵i, 瞠 nale篡 rozr騜ni pomi璠zy imigrantami ekonomicznymi a uchod嬈ami, kt鏎zy uciekaj przed wojn. Ponadto trzeba zauwa篡, 瞠 Polska nie jest dla uchod嬈闚 celem, a jedynie krajem tranzytowym. Przewodnicz帷y "Solidarno軼i" Piotr Duda doda, 瞠 obecnie w Polsce przebywa oko這 miliona Ukrai鎍闚. Przemilczano jednak fakt, 瞠 mieszkaj帷y w Polsce Ukrai鎍y - w przeciwie雟twie do uciekaj帷ych przed wojn Syryjczyk闚 - nie maj statusu uchod嬈闚 i tym samym nie mog liczy na 23 24 09 2016wsparcie w integracji ze strony polskiego rz康u. Pracuj帷y w Polsce obywatele i obywatelki Ukrainy mog jednak spodziewa si konkretnej pomocy ze strony zwi您ku zawodowego OPZZ. Jak zauwa篡 dr Piotr Ostrowski, dyrektor Wydzia逝 Mi璠zynarodowego OPZZ, od niedawna maj oni mo磧iwo嗆 wst徙ienia do nowo powsta貫go Zwi您ku Zawodowego Pracownik闚 Ukrai雟kich w Polsce, kt鏎y - wbrew temu, co sugeruje nazwa - zrzesza pracownik闚 nie tylko z Ukrainy, ale tak瞠 z Bia這rusi i Rosji.

Mimo pewnych r騜nic uczestnicy i uczestniczki z Polski i 23 24 09 2016Niemiec zgodzili si co do tego, 瞠 kontynuacja 軼is貫j wsp馧pracy mi璠zy zwi您kami zawodowymi z obu kraj闚 stanowi wa積y element tworzenia sprawiedliwej pod wzgl璠em spo貫cznym Europy. Najwa積iejszym wyzwaniem pozostaje przy tym solidarno嗆 pracownik闚 ponad granicami. 茳me Polsko-Niemieckie Forum Zwi您k闚 Zawodowych odb璠zie si w 2017 roku w Niemczech.

oben Pocz徠ek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa