logo FES

Nigdy więcej Auschwitz! - Nauczanie o Holokauście

pdfNigdy więcej Auschwitz! - Nauczanie o Holokauście

Z okazji 71. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 1945 r. w Krakowie spotkali się członkowie i członkinie związków zawodowych oświaty z Polski (ZNP i NSZZ 'Solidarność"), Izraela (Histadrut Hamorim iA.S.S.T.I.), Niemiec (GEW i VBE), Austrii (GÖD), Łotwy (LIZDA) i Wielkiej Brytanii (NASUWT), aby porozmawiać o tym, jak w ich krajach uczy się dzisiaj o Holokauście. Współorganizatorem tego seminarium związków zawodowych była Fundacja im. Friedricha Eberta. Spotkanie obyło się w ramach cyklu seminariów, organizowanych od 2008 r, z reguły co dwa lata, a ostatnio rok temu wspólnie z międzynarodówką edukacyjną (EI) z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady. Gościem honorowym i głównym mówcą był wówczas amerykański historyk Timothy Snyder. (Szczegółowe sprawozdanie z konferencji w 2015 r., wraz z nagraniami wideo, zdjęciami itp. znajdą Państwo na tej trójjęzycznej stronie internetowej: http://holocausteducation.eu/ )

26 01 2016W tym roku, 25 stycznia,  Avraham Rocheli z Histadrut Hamorim w swoim referacie wprowadzającym przedstawił trzy perspektywy Holocaustu: ofiar, oprawców i świadków. "Ksenofobia, kryzys wielokulturowości, wzrost znaczenia partii prawicowych powodują, że uczenie o Holokauście nabiera jeszcze większego znaczenia", pokreślił.  

26 01 2016Andrzej Kacorzyk, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przedstawił uczestnikom i uczestniczkom seminarium misję i metody pracy Muzeum jako autentycznego miejsca pamięci, jak również program rocznicowych obchodów, których tematem przewodnim były "Powroty". Marta Berecka, kierownik ds. Projektów Edukacyjnych Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oprowadziła uczestników i uczestniczki seminarium wirtualnie przez26 01 2016 Centrum, przedstawiła jego metody, projekty i materiały edukacyjne. Najnowszym materiałem jest przykładowo wywiad ze zmarłym w zeszłym roku, ocalałym z Auschwitz Władysławem Bartoszewskim. Wywiad ten doskonale można wykorzystać do celów edukacyjnych (http://www.auschwitz.org/edukacja/materialy-dla-nauczycieli/ ). Następnie uczestnicy i uczestniczki wypróbowali przedstawione przez Martę Berecką metody warsztatowe w międzynarodowych grupach roboczych.

Następny dzień rozpoczął się wizytą w Muzeum Fabryki Oskara Schindlera. W kolejnej części seminarium26 01 2016 uczestnicy i uczestniczki przedstawili swoje doświadczenia z nauczaniem o Holokauście, po czym żywo dyskutowali i wymieniali się pomysłami i najlepszymi praktykami w tym zakresie. Pomimo, iż programy nauczania w poszczególnych krajach się od siebie różnią (w Izraelu przykładowo 30% lekcji historii w szkołach średnich musi być poświęcone narodowemu socjalizmowi, Holokaustowi i Drugiej Wojnie Światowej; w Wielkiej Brytanii wizyty edukacyjne do Auschwitz dla uczniów i uczennic są finansowane z budżetu państwa, co np. w Polsce nie ma miejsca), uczestnicy i uczestniczki byli zgodni, iż tematu tego należy nauczać interdyscyplinarnie, bazując na indywidulanych historiach i poruszając wiele tematów i aspektów.

26 01 2016Kolejny input przedstawiła Judith Höhne, zastępczyni kierownika działu edukacyjno-programowego Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu. W nawiązaniu do doświadczeń projektowych MDSM uczestnicy i uczestniczki dyskutowali w kontekście Holokaustu o metodach nauczania i możliwości ich przeniesienia do innych krajów.

W nawiązaniu do tez Timothy'ego Snydera, według których wiele dróg26 01 2016 prowadziło do Auschwitz i że był to cały proces, seminarium podsumowała Marzanna Pogorzelska z Uniwersytetu w Opolu. Podczas dyskusji podsumowującej nawiązano do obecnej sytuacji politycznej w poszczególnych krajach i pytanie, czy i jak powinno się nauczać o polityce w szkołach. "Rolą nauczyciela i nauczycielki jest wychowanie uczniów na świadomych obywateli i obywatelki", podsumował Avraham Rocheli.

 27 stycznia delegacje związkowe wzięły udział w oficjalnych obchodach w Auschwitz. Zwiedziły również Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

26 01 2016

oben Początek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa